AFM legt Aegon Levensverzekering boete op van half miljoen euro

Aegon ziet operationeel resultaat in eerste kwartaal stijgen met 20 procent

AEGON Levensverzekering N.V. heeft een boete van een half miljoen euro gekregen van de AFM. De boete is opgelegd omdat Aegon bij de ontwikkeling en aanpassing van het zogeheten Uitkerend Beleggingspensioen (UBP), voorschriften voor het productontwikkelingsproces niet naleefde. Aegon heeft geen bezwaar aangetekend, waarmee de boete op 24 juni onherroepelijk is geworden.

Op 1 september 2016 trad de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) in werking. Naar aanleiding hiervan bracht Aegon op 30 november 2016 het UBP op de markt. Het UBP is een complex en impactvol pensioenproduct met een variabele uitkering. De hoogte van de uitkering is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten en gedurende de looptijd kan het product niet worden gewijzigd. Klanten moeten de risico’s van zo’n variabel product kunnen en willen dragen.

Doelgroep onvoldoende afgebakend
Uit onderzoek van de AFM blijkt dat Aegon bij de ontwikkeling van het UBP niet heeft voldaan aan de sinds 1 januari 2013 geldende normen voor het productontwikkelingsproces (ook wel PARP: Product Approval and Review Process). De procedures en maatregelen binnen Aegon waarborgden niet dat de doelgroep van het UBP voldoende was afgebakend, dat het UBP in uiteenlopende scenario’s aantoonbaar voldeed aan de doelstelling van de doelgroep en dat de wijze waarop het UBP werd verkocht was afgestemd op de doelgroep. Hierdoor kon het product terechtkomen bij consumenten voor wie het niet geschikt is.

De AFM vindt het basisbedrag van de boete, €500.000, in dit geval passend, gezien de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid. De AFM waardeert het dat Aegon zich constructief heeft opgesteld bij het onderzoek van de AFM, maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen en eventuele nadelige gevolgen van de overtreding voor haar klanten ondervangt. Dit leidt echter niet tot een verlaging van de boete.

De AFM heeft sinds de invoering van de Wvp verschillende onderzoeken gedaan naar de kenmerken en het ontwikkelingsproces van variabele pensioenuitkeringsproducten, om vroegtijdig risico’s bij deze producten te signaleren en daarmee de kans op teleurstellingen bij deelnemers in de toekomst te verkleinen. Het aantal pensioenpremieregelingen zal de komende jaren stijgen, verwacht de AFM, en risico’s en keuzes zullen meer richting de individuele deelnemer verschuiven. De AFM wijst daarom op het belang om blijvend aandacht te houden voor de positie van de deelnemers in premieregelingen.

Bron: AFM

GEEN REACTIES