Dagvaarding voor pensioenfonds Schilders en Staat

Dagvaarding voor pensioenfonds Schilders en Staat
© Pixabay

Zelfstandigen Bouw heeft de Staat en het schilderspensioenfonds BPF gedagvaard in een al jaren slepend conflict over de verplichte deelname van zzp-schilders aan het pensioenfonds. Een poging het geschil via bemiddeling te beslechten, heeft tot nu niets opgeleverd.

Zelfstandige schilders zijn volgens Zelfstandigen Bouw de enige zzp’ers die verplicht zijn zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De meeste zzp-schilders willen af van die verplichting. Volgens Zelfstandigen Bouw is de verplichting in strijd met de Mededingingswet. Zij daagt de Staat voor de rechter omdat die heeft bepaald dat de verplichte deelname ook geldt voor zzp-schilders en BPF omdat het pensioenfonds niet bereid is zzp-schilders vrijstelling te verlenen.

Het BPF Schilders concludeerde vorig jaar nog na onderzoek dat dispensatie geen optie is, meldt Pensioen Pro. Dispensatie is volgens het fonds in strijd met het principe van evenwichtige belangenbehartiging en niet in het belang van de zzp’ers zelf. Het fonds zegt alleen een regeling uit te voeren. Vervolgens liet een jurist namens Zelfstandigen Bouw weten dat de verplichtstelling juist in strijd is met EU-recht.

Zelfstandigen Bouw stemde op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken in met een bemiddelingspoging. “Wij hebben al weer drie weken geleden voorgesteld een mediator aan te wijzen en voor die rol ook twee personen voorgedragen. Tot op heden heeft noch BPF noch de Staat gereageerd. Het is nu aan hen om in beweging te komen”, vindt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw.

Mocht de bemiddelingspoging vóór 1 januari succes opleveren, dan blaast Zelfstandigen Bouw de zaak af. De rechtszaak staat voor 10 januari op de rol.

Bron: Zelfstandigen Bouw, PensioenPro

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES