Coronacrisis leidt tot meer nadenken over financiële planning

corona leidt tot meer financiële planning

Uit onderzoek van MarketResponse dat is uitgevoerd in opdracht van financieel dienstverlener Aegon blijkt dat de coronacrisis Nederlanders aan het denken heeft gezet over hun financiële toekomst en het leven na de lockdown. De crisis weerhoudt de deelnemers aan het onderzoek er niet van om plannen te maken. Veel genoemde wensen zijn er weer op uit te gaan (zonder eerst een afspraak te moeten maken, aldus een respondent), geld besteden aan gezin en persoonlijke ontwikkeling en het opbouwen van een financiële buffer.

Verandering
Op de vraag in hoeverre hun leven in het afgelopen jaar is veranderd, geeft rond 50% van de respondenten als antwoord dat dat best wel veel of zelfs heel erg veel is. Verder geeft 40% aan meer thuis te zijn gaan werken. Bijna 70% van de mensen had niet bedacht dat hun leven op deze manier zou kunnen veranderen. Per saldo is er weinig verandering in de financiële situatie. Wel zijn mensen veel meer gaan nadenken over de toekomst. De helft van de deelnemers geeft aan hier meer mee bezig te zijn.

Nieuwe tijdsbestedingen
De extra tijd die mensen hebben gekregen door de coronacrisis, is goed gebruikt. De helft van de respondenten is gaan opruimen. Ruim een kwart is bezig geweest met het onderhoud of verbouwen van de woning. Ook een kwart van de mensen is zich gaan bezighouden met nieuwe hobby’s. Interessant om te zien is dat bijna een kwart het opruimen niet heeft beperkt tot de spullen in huis, maar ook de financiële verplichtingen heeft aangepakt.

Toekomstplannen
Van de respondenten is 58% meer gaan nadenken over de toekomst en vindt 56% het nu belangrijker om een financiële buffer te hebben. Toch staan ze zichzelf ook toe weer meer geld uit te gaan geven aan leuke dingen. Zodra het weer kan, staat er op uit gaan bovenaan de lijst met zaken waaraan mensen van zichzelf meer geld mogen uitgeven. Ook reizen en ontspanning scoren hoog. Hierbij is het heel belangrijk dat alles weer spontaan en zonder regels kan.

Haalbaarheid
Om de toekomstplannen werkelijkheid te laten worden, moet er wel wat gebeuren. 27% van de respondenten zegt hier een plan voor te moeten maken en 24% heeft de durf nodig om het plan daadwerkelijk uit te voeren. In veel gevallen is extra geld erg welkom. Maar liefst 20% van de deelnemers moet een loterij winnen om de dromen te laten uitkomen. Een extra inkomstenbron, minder uitgeven en een beter inzicht in inkomsten en uitgaven worden echter ook vaak als optie genoemd.

Bron: Aegon

GEEN REACTIES