Conservatrix: 2017 was jaar van reorganisatie en verandering

Boedel Conservatrix misschien toch verkocht
© Conservatrix

Levensverzekeraar Conservatrix heeft na de overname door de Amerikaanse investeerder Eli Global, in mei vorig jaar, hard gewerkt om het bedrijf weer op de rails te krijgen.

Dat stelt bestuursvoorzitter Erwin van der Wal in het jaarverslag over 2017. Conservatrix, dat in zeer zwaar weer verkeerde, werd onder druk van toezichthouder DNB weggehaald bij de aandeelhoudersfamilie Henny en voor een symbolisch bedrag verkocht aan Eli Global. Deze investeerder zorgde voor ruim €18 mln aan vers kapitaal en financierde voor €72 mln een herverzekeringscontract met Colorado Bankers Life (eveneens onderdeel van Eli Global).

Boodschap
Alle polishouders en andere stakeholders werden geïnformeerd met de boodschap dat Conservatrix van plan is om weer een gezonde en winstgevende verzekeraar te worden. Volgens Van der Wal werd deze boodschap goed ontvangen. Het eerste en belangrijkste doel voor de nieuwe directie was vervolgens het creëren van een ‘gezonde, beheerste en ethische omgeving’. Toezichthouder DNB was tevreden met de ingediende plannen, aldus Van der Wal.

Solvency II
Kernpunten hierbij waren het voldoen aan de richtlijnen van Solvency II en het reorganiseren van de IT-infrastructuur en van de beleggingsportefeuille. De verzekeraar onderging daarmee een transformatie die ook in 2018 nog verder uitgewerkt wordt. Uit het jaarverslag blijkt dat een en ander resultaat heeft gehad. De Solvency II-ratio kwam eind vorig jaar uit op 188%, ruim boven het minimum vereiste van 135%. Voor wat betreft de beleggingsportefeuille zijn plannen ontwikkeld om het relatief grote belang aan hypotheken in de portefeuille af te bouwen ten gunste van weliswaar minder liquide, maar volgens de directie wel beter renderende beleggingen.

Strategie
Op dit moment verkoopt Conservatrix geen nieuwe verzekeringsproducten, hoewel het wel het voornemen heeft dit na verloop van tijd weer te doen. Daarnaast hanteert het bedrijf de strategie om andere verzekeraars of levensverzekeringsportefeuilles over te nemen om daarmee het vermogen onder beheer verder uit te breiden. Overigens verkoopt Conservatrix nog wel hypotheken.

GEEN REACTIES