CDFD: ‘meedenken’ schadeadviseur wordt meer getoetst

copyright Pixabay

In de PE-modules voor Wft-Schade Particulier en Wft-Schade Zakelijk wordt vanaf komend jaar extra aandacht besteed de toegevoegde waarde van de schadeadviseur.

Dat valt op te maken uit het overzicht ‘nieuwe en gewijzigde toetstermen’ dat het CDFD heeft gepubliceerd. De toegevoegde waarde wordt vooral getoetst bij de onderdelen vaardigheden en competenties.

Schadeproces
Zo moet de geëxamineerde van deze PE-modules kunnen beoordelen of een verzekeraar en de verzekerde in voldoende mate meewerken aan een correcte afwikkeling van het schadeproces. Het moet duidelijk zijn wat verzekeraar en verzekerde van elkaar mogen verwachten in het schadeproces en wat de gevolgen kunnen zijn als de verplichtingen en gedragsregels niet worden nageleefd. Dit is volgens het CDFD relevant omdat zo kan worden voorkomen dat de schade groter wordt of de schadeafwikkeling onnodig wordt vertraagd of bemoeilijkt door gebrek aan of onvoldoende medewerking van de verzekeraar of benadeelde. Ook moet de kandidaat in een bepaalde situatie kunnen uitleggen wanneer de dekking geheel of gedeeltelijk ontbreekt of wanneer uitsluiting, franchise of eigen risico van toepassing is op een verzekering, en wat daarvan de mogelijke gevolgen zijn voor de schadeafwikkeling.

Risicoanalyse
Verder moeten zowel de particuliere als de zakelijke schadeadviseur op het PE-examen in staat zijn om een risicoanalyse te kunnen opstellen. Deze analyse wordt gemaakt op basis van een inventarisatie van de situatie bij de klant en moet recht doen aan de uitgangspunten en de doelstellingen van de klant. Volgens het CDFD is het belangrijk dat de klant een dergelijke risicoanalyse begrijpt en zich er in herkent.

Protocollen
Van de particuliere schadeadviseur wordt in de aangepaste PE-module nog gevraagd dat hij informatie kan gebruiken, die in de bedrijfstak beschikbaar is ter zake van protocollen, convenanten, bedrijfsregelingen en gedragscodes. Het CDFD doelt daarmee onder meer op het kunnen toepassen van de VRKI Woningen, de Herbouwwaardemeter en de Inboedelwaardemeter.

Adviestraject
In de PE-module voor de zakelijke schadeadviseur is vanaf 2018 expliciet aandacht voor de juiste uitvoering van het adviestraject voor een nieuwe verzekering. De geëxamineerde moet in staat zijn om de advisering te plannen, te sturen en tot een succes te brengen. Daaronder vallen volgens het CDFD onder meer het berekenen van de premie en het te verzekeren bedrag, het selecteren van de meest geschikte verzekeringsvoorwaarden, het vergelijken van de geselecteerde verzekeringsvoorwaarden, premies en risico’s, het verduidelijken van de mogelijke risico’s en verzekeringsvormen en/of -dekkingen, beperkingen en uitsluitingen en het adviestraject adequaat vast te leggen in het dossier.

GEEN REACTIES