CDFD geeft uitleg over Wft- en PEplus-examens

Het CDFD publiceert gegevens over het aantal en het type vragen, de duur van het examen en de grens tussen wel en niet slagen.

Het overzicht laat zien hoeveel vragen er tijdens een specifiek examen worden gesteld. Daarbij is aangegeven welk deel van de vragen betrekking heeft op kennis en begrip, welk deel op vaardigheden en competenties en welk deel op professioneel gedrag. Met elke vraag kunnen één of meer punten worden behaald. Voor elk examen is het totaal aantal te behalen punten bepaald én de cesuur: het aantal punten dat de grens bepaalt tussen geslaagd en niet geslaagd.

Inschrijving

Alle examens worden digitaal afgenomen. Dat gebeurt op verschillende examenlocaties in Nederland. De examens worden aangeboden door exameninstituten. Het CDFD heeft op dit moment acht exameninstituten erkend voor afname van Wft-en PEplus-examens.

De inschrijving voor nieuwe Wft-examens is al opengesteld. Exameninstituten zullen de eerste Wft-examens in februari afnemen. Inschrijving voor PEplus-examens zal op zeer korte termijn ook mogelijk zijn.

Het CDFD heeft eerder een set oefenvragen beschikbaar gesteld. Kandidaten kunnen zo kennismaken met de verschillende vraagvormen die tijdens een examen voorbij kunnen komen.

GEEN REACTIES