Carla Moonen (PFZW): doe minder harde pensioenbeloftes

bron: PFZW

Pensioenfondsen kunnen beter minder harde pensioenbeloftes doen en dit vervolgens goed aan hun deelnemers uitleggen.

Dit stelt Carla Moonen, sinds 1 maart van dit jaar bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW), in het septembernummer van Pensioen Pro Magazine. Moonen is een nieuw gezicht binnen het fonds naast directeur Peter Borgdorff die al jarenlang het gezicht van het fonds naar buiten is. Moonen vindt dat de niet ingeloste beloftes uit verleden funest zijn voor het vertrouwen in pensioenfondsen en in het pensioenstelsel.

In de praktijk komt het doen van minder harde beloftes volgens Moonen neer op een overstap naar een DC-stelsel, hoewel zij niet van de term Defined Contribution zegt te houden. Wel moet een dergelijke overstap volgens haar worden aangevuld met het samen delen van risico’s. In het Financieele Dagblad van afgelopen vrijdag is zij hierover iets concreter. Zij zegt voorstander te zijn van een gezamenlijke buffer binnen een fonds bovenop de ‘persoonlijke pensioenpotjes’. Deze buffer zou volgens haar bestemd moeten zijn voor risicodeling tussen deelnemers die onder slechte financiële markten pensioen opbouwen en deelnemers die dit in goede tijden doen. Ter toelichting verwijst ze naar een enquête onder deelnemers van PFZW waaruit zou blijken dat 98% voorstander is van een dergelijke solidariteit. Uit het betreffende artikel wordt overigens niet duidelijk of ook expliciet aan de deelnemers is gevraagd of zij hiervoor een deel van hun persoonlijke pensioenpot ter beschikking zouden willen stellen.

GEEN REACTIES