Boete pensioenadviseur voor nalaten zorgplicht

copyright Pixabay

Een pensioenadviseur moet van de Rechtbank Rotterdam een cliënt een schadevergoeding betalen vanwege het verzuimen van de zorgplicht.

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank van 19 juli, waarover Aegon Adfis bericht. De zaak dateert in feite van 1999, maar werd pas vier jaar geleden concreet. De cliënt werd in 1999 directeur van een bouwbedrijf, waar hij al sinds 1982 werkte en hij was derhalve aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw. Als directeur zijnde blijft hij aangesloten bij het bedrijfstakfonds maar heeft hij nog aanvullende pensioenwensen. De pensioenadviseur sluit daarom voor hem een pensioenverzekering af, mede op basis van informatie van de accountant van de cliënt.

In 2013 blijkt dat deze verzekering evenwel fiscaal ‘bovenmatig’ is, omdat bij het afsluiten geen rekening is gehouden met de pensioenregeling bij het fonds voor de bouw. De cliënt koopt met instemming van de Belastingdienst een deel van de verzekering af en krijgt de teveel gestorte premie plus het beleggingsresultaat terug van de verzekeraar.

De cliënt dient bij de pensioenadviseur een schadevergoeding in van €100.000, die door de pensioenadviseur wordt betwist. De Rechtbank bepaalt echter dat de adviseur ook in 1999 (bij het afsluiten van de pensioenverzekering) een zorgplicht had en zelfstandig voldoende inlichtingen had moeten inwinnen over de fiscale mogelijkheden. Volgens de rechtbank is de tussenpersoon aansprakelijk voor de door de cliënt geleden schade. De rechtbank bepaalt de schade op ongeveer € 35.000.

Bron: Aegon Adfis

GEEN REACTIES