Hypotheekproductie Volksbank stijgt met 67% in eerste halfjaar 2017

Nettowinst Volksbank gedaald; onderzoek naar beursgang

De Volksbank rapporteert een stijging van de nieuwe hypotheekproductie van 67%, ofwel €2,5 miljard, in het eerste halfjaar van 2017. Het marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken ligt daarmee op 6,8% (in het eerste halfjaar van 2016 was dit nog 4,8%). De particuliere hypotheekportefeuille in totaal steeg met € 0,4 miljard tot € 45,3 miljard (ultimo 2016: € 44,9 miljard).

Het bedrag aan particuliere spaartegoeden steeg licht met 2% tot € 37,4 miljard; het marktaandeel bleef daarmee stabiel op 10,7%.

De nettowinst van de Volksbank bleef vrijwel stabiel op €177 miljoen (eerste halfjaar van 2016: €181 miljoen). De lagere nettowinst is gecorrigeerd voor incidentele posten van €178 miljoen (eerste halfjaar van 2016: €193 miljoen) door lagere netto vrijval van voorzieningen voor leningen. Deze bedroeg €20 miljoen (eerste halfjaar van 2016: €45 miljoen); het aantal particuliere hypotheken in achterstand daalde met 22% tot €0,5 miljard.

Menselijke maat
Na de juridische fusie tussen de SNS Bank, ASN Bank en RegioBank op 31 december 2016, opereren alle merken nu onder de bankvergunning van de Volksbank N.V.. De Volksbank heeft als missie “bankieren met de menselijke maat”. Om deze waar te maken “hebben we een ambitie geformuleerd om de gedeelde waarde te optimaliseren door het leveren van nut voor onze klanten, het nemen van verantwoordelijkheid voor de maatschappij, het zorgen voor zingeving voor onze medewerkers en het behalen van een adequaat rendement voor onze aandeelhouder.”

De eerste resultaten van deze focus op het optimaliseren van gedeelde waarde worden nu zichtbaar, meldt de bank. De klantgewogen Net Promoter Score verbeterde tot -4 (2016: -8). De balans is nu voor 25% klimaatneutraal (2016: 22%). De Volksbank start een samenwerkingsovereenkomst met het Amerikaanse technologiebedrijf Pivotus om verder invulling te geven aan de missie.

Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank: “We hebben de basis gelegd voor de verdere versterking van onze maatschappelijke identiteit en de verlaging van onze kostenbasis, terwijl we tegelijkertijd een innovatiestrategie als slimme toepasser voeren. De positieve ontwikkelingen van onze gedeelde-waardescores zoals klanttevredenheid, ons klantenbestand voor betaalrekeningen en de klimaatneutraliteit van onze balans geven aan dat we op de goede weg zijn met onze nieuwe benadering ten aanzien van bankieren.”

Bron: Volksbank

GEEN REACTIES