Betrokkenheid en weinig zelfstandigheid nekken millenials

pixabay

Relevant voor verzuimverzekeraars: werknemers in de leeftijdscategorie 25-35 jaar vertonen vaker dan gemiddeld burn-outklachten. Dat lijkt te komen door emotionele betrokkenheid bij het werk.

Het CBS kwam dinsdag met cijfers die eerdere signalen bevestigde dat jonge werknemers tussen de 25 en 35 jaar vaker kampen met psychische klachten vanwege werk. En dat het percentage toeneemt. Was in 2015 nog 15% psychisch zwaar vermoeid door het werk, afgelopen jaar was bijna 1 op de vijf dit in deze leeftijdscategorie. Bij de werknemers van middelbare leeftijd ligt dit aanzienlijk lager (rond de 16%). Oudere werknemers hebben wel weer meer te maken met psychische klachten.

Bij het CBS worden gedetailleerde statistieken bijgehouden omtrent de psychosociale arbeidsbelasting. Deze cijfers geven een mogelijke verklaring voor de trend onder eind twintigers, begin dertigers. Opvallend is dat de cijfers over werkdruk bij deze groep niet veel afwijken van andere leeftijdscategorieën. Daar lijken dus niet direct oorzaken te liggen. Dit is wel te zien bij de mate van zelfstandigheid die werknemers ervaren in hun baan. Veel minder dan oudere collega’s hebben 25-35 jarigen het idee dat ze zelf kunnen bepalen hoe ze hun werkzaamheden uitvoeren, in welke volgorde ze dit uitvoeren en in welk tempo. Ook hebben ze minder mogelijkheden voor het bepalen van de werktijden en het opnemen van verlof.

Verder blijkt dat de betreffende categorie het werk meer dan anderen als emotioneel belastend ervaart. 25-35 jarigen voelen zich meer emotioneel betrokken bij het werk en vinden ook vaker dat ze emotioneel veeleisend werk doen. Daarnaast hebben vooral jonge vrouwen vaker te maken met ongewenste seksuele aandacht van klanten. Ook lopen jonge werknemers vaker aan tegen geweld door klanten. Ervaringen met pesten en intimidatie door klanten of collega’s zijn in lijn met andere leeftijdsgroepen.

De combinatie van emotionele belastbaarheid (vooral betrokkenheid) en verhoudingsgewijs minder zelfstandigheid bij het werk zorgen voor meer psychische klachten. Deze uiten zich onder meer in klachten als ‘emotioneel uitgeput’, een ‘leeg gevoel’ en je ’s-ochtends moe voelen. Maar liefst een derde van de 25-35 jarigen voelt zich ‘leeg’.

Bron: CBS

GEEN REACTIES