Kabinet wil assurantiebelasting op brede weersverzekering schrappen

Kabinet wil assurantiebelasting op brede weersverzekering schrappen
© Pixabay

Het moet makkelijker worden om een brede weersverzekering af te sluiten. Op dit moment is deze verzekering, die boeren kunnen afsluiten tegen schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden, voor velen te duur. Het kabinet wil daarom de assurantiebelasting van 21% die over het afsluiten betaald moet worden, vrij stellen per 1 januari 2020. Dit is overigens alleen mogelijk als de maatregel niet op staatssteunbezwaren van de Europese Commissie stuit.

Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De komende tijd zal hierover het gesprek met de Europese Commissie worden gevoerd, met als doel de vrijstelling volgend jaar te regelen in het pakket Belastingplan 2020. De maatregel kost 6,5 miljoen euro.

Met deze maatregel komt het kabinet tegemoet aan o.a. de wens van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. De afgelopen zomer hebben veel boeren verlies geleden als gevolg van de extreme droogte. Vrijstelling van assurantiebelasting betekent een flinke verlaging van de totale kosten die de ondernemer moet betalen voor deze verzekering.

Fiscale regelingen
Naast de brede weersverzekering kunnen boeren die verliezen hebben geleden gebruik maken van diverse bestaande fiscale regelingen voor ondernemers. Zo kan een verlies worden verrekend met eerdere of toekomstige winsten en kan uitstel van betaling van belasting worden gevraagd. Ook bestaat er een subsidie voor de premie voor akkerbouwers en tuinbouwers.

Bron: Rijksoverheid

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES