ASR verdubbelt WIA-premie na overname Loyalis

Door de overname van APG-dochter Loyalis, neemt het aandeel van WIA-verzekeringen in de totale ASR-arbeidsongeschiktheidsportefeuille flink toe.

Tot op heden nam de WIA-portefeuille met een premieomzet van ruim €122 mln ongeveer 16% in van de totale arbeidsongeschiktheidsportefeuille van ASR. Met de overname van Loyalis komt daar €138 mln aan WIA-premie bij. Door deze acquisitie bedraagt het aandeel van WIA in deze portefeuille straks 28%. De aandelen van verzuimverzekeringen en individuele AOV-polissen nemen hierdoor af.

De verkoop en het beheer van de Loyalis-polissen en het claimmanagement blijft voor wat betreft arbeidsongeschiktheid in het huidige kantoor in Heerlen. Uit de informatie die ASR vandaag verstrekt, wordt niet duidelijk of er een samenvoeging zal plaatsvinden van de WIA-portefeuille van Loyalis met die van de Amersfoorstse. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat Loyalis zich in het bijzonder richt op de wat grotere bedrijven (vanaf 100 medewerkers).

De levenportefeuille van Loyalis (premie-omzet van €105 mln) wordt daarentegen wel volledig opgenomen in het ASR-geheel. De portfolio’s worden gemigreerd naar de IT-platformen van ASR en ook de verkoop en ‘branding’ zal worden verzorgd door ASR. De levenbusiness van Loyalis bestaat grotendeels uit individuele producten, zoals pensioenaanvullingen en nabestaandenverzekeringen. Verder heeft Loyalis bekendheid verworven met dochteronderneming ZZP-Pensioen.

De overname van Loyalis zorgt ervoor dat ASR qua marktaandeel bij arbeidsongeschiktheid nu een gedeelde eerste plek bezet, samen met Nationale-Nederlanden, met een aandeel van 28%. De overnameprijs bedraag €450 mln, wat ASR financiert met een kortlopende lening. Loyalis is winstgevend en zal meteen bijdragen aan de winst van ASR.

GEEN REACTIES