Verbond wil voertuiggegevens koppelen aan zwarte doos in auto’s

Verbond wil voertuiggegevens koppelen aan zwarte doos in auto's
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars juicht de plannen van de Europese Commissie toe om een zwarte doos in auto’s verplicht te stellen. Maar wat de verzekeraars betreft gaat het voorstel niet ver genoeg. Wat hun betreft wordt ook het voertuigidentificatienummer (chassisnummer) aan de recorder gekoppeld, zodat schade sneller kan worden afgewikkeld.

Het Europees Parlement bespreekt deze week het voorstel van de Europese Commissie om enkele nieuwe verkeersveiligheidssystemen voor motorvoertuigen te verplichten. Een ervan is de  Event Data Recorder (EDR), vergelijkbaar met de zwarte doos in een vliegtuig.

Een EDR slaat rijgegevens op zoals tijd, locatie, rijsnelheid, het intrappen van de remmen, of de airbags werden geactiveerd en of de autogordels waren ingeklikt. Sommige fabrikanten rusten hun auto’s al uit met zo’n gegevensrecorder.

Uitbreiding
Verzekeraars verwelkomen het voorstel. Met gegevens uit een EDR kunnen de omstandigheden en oorzaak van een verkeersongeval goed in beeld worden gebracht. Zij stellen echter een uitbreiding voor. Een EDR moet ook het voertuigidentificatienummer registreren. Na een ongeval moeten dan de autoriteiten, bijvoorbeeld de politie, de data kunnen uitlezen. Dit om te voorkomen dat gegevens kunnen worden uitgelezen of gewijzigd door een partij die er belang bij heeft. De verzekeraar kan vervolgens (mede) op basis van de ongevalsrapportage van de politie snel over de voor de beoordeling van de aansprakelijkheid essentiële informatie beschikken. Dat leidt tot snellere afwikkeling van (letsel)schade.

De Europese commissie wil juist geen registratie van voertuignummers, evenmin als andere informatie waaruit het individuele voertuig zelf kan worden afgeleid.

Maatschappelijk ongewenst
Verzekeraars voeren als argument aan dat zij in de huidige praktijk afhankelijk zijn van de lezingen van de betrokken verkeersdeelnemers bij een ongeval. Immers, in veruit de meeste gevallen komt de politie niet meer. Dan is het lastig als de lezingen verschillen. Het is voor slachtoffers onbevredigend als bijvoorbeeld een snelheidsovertreding niet kan worden bewezen. Hierdoor komt het voor dat mensen eigenlijk ten onrechte een (volledige) schadevergoeding krijgen of dat de verzekeraar de schadevergoeding niet (op een andere verzekeraar) kan verhalen. Dat is maatschappelijk ongewenst, aldus de verzekeraars.

Privacy
Het Verbond ziet geen problemen met de privacywetgeving. Er moet alleen een tweede doel van EDR’s aan de voorschriften voor de typegoedkeuring worden toegevoegd. Als de politie nu een rapport- en ongevallenanalyse maakt, worden in het politierapport of proces-verbaal ook al de voor de beoordeling van de betrokkenheid en aansprakelijkheid relevante gegevens vermeld. Denk hierbij aan snelheid, richting, richtingaanwijzer aan/uit, gordel wel/niet om etc. Het politierapport en/of proces-verbaal wordt beschikbaar gesteld aan de betrokken verkeersdeelnemers en verzekeraars. Aan de aard van de geregistreerde gegevens verandert dus niets, wel aan de kwaliteit ervan, aldus het Verbond.

Bron: Verbond van Verzekeraars

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES