AEGON in cassatie tegen Koersplanarrest

AEGON gaat in cassatie tegen Koersplanarrest dat volgens Verbond geen gevolgen heeft voor andere beleggingsverzekeringen.

Het Hof is van mening dat er een redelijke premie betaald moet worden, maar stelt deze premie met terugwerkende kracht vast op basis van één willekeurig en niet representatief individueel voorbeeld, aldus AEGON. De verzekeraar is van mening dat het Hof niet op basis van de voorliggende argumenten tot zijn oordeel over de premievaststelling had kunnen en mogen komen.

AEGON gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Deze uitspraak van het Hof heeft geen gevolgen voor individuele klanten.

Daar waar het Hof een uitspraak doet met betrekking tot de overeenkomsten met de (consumenten)stichtingen, inzake beleggingsverzekeringen, hecht AEGON eraan te benadrukken dat de stichtingsakkoorden gaan over de hoogte van de kosten en niet over het bestaan en de hoogte van de overlijdensrisicopremie.
Reactie Verbond

De uitspraak van het Gerechtshof tegen AEGON heeft geen gevolgen voor de beleggingsverzekeringen. Dat verwacht het Verbond van Verzekeraars. "Het dispuut voor het Hof gaat om een Spaarkasproduct. De discussie betreft specifieke informatieverstrekking over de daaraan gekoppelde overlijdensrisicodekking, waar de akkoorden met de claimstichtingen primair gaan over de gehanteerde kosten in beleggingsverzekeringen."

 Voor zover het Verbond kan overzien, speelt dit niet bij andere producten van AEGON of producten van andere verzekeraars, waarover akkoorden zijn gesloten met de claimstichtingen. "Een uitspraak als deze heeft dan ook geen gevolg, anders dan voor de aanhangige zaak", aldus het Verbond.

GEEN REACTIES