Aegon AOV-variant voor kanker en hart- en vaatziekten

Solvency II ratio Aegon gestegen naar 188%

Ondernemers kunnen bij Aegon vanaf deze maand bij de AOV-verzekering voor een aanvullende dekking voor alleen ernstige aandoeningen kiezen.

Het gaat dan om arbeidsongeschiktheid die ontstaat als gevolg van een beroerte, hartinfarct of hartstilstand of door zware hart- en vaatoperaties. Ook kanker valt sinds 1 juli onder de dekking van ‘ernstige aandoeningen’. Met deze module kunnen verzekerden kiezen voor een tussenvorm tussen alleen arbeidsongeschiktheid vanwege ongevallen en de variant ongevallen en aandoeningen (evt met psychische ziektes). Andere ziektes die voor arbeidsongeschiktheid kunnen zorgen, zoals reuma, chronische darmaandoeningen of staar/glaucoom, vallen binnen deze laatste variant.

Verder gaat Aegon mee in de trend naar een kortlopende uitkering. Verzekerde kunnen kiezen voor een uitkeringsduur van 2, 5 of 10 jaar of tot de eindleeftijd (67, 68, 69 of 70 jaar). Het maximum te verzekeren bedrag is verhoogd van €125.000 naar €150.000, het minimum verzekerd bedrag blijft staan op €2.500.

Voor de Aegon AOV geldt beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat blijft zo. Gaat een arbeidsongeschikte klant een ander beroep uitoefenen, dan beoordeelt Aegon de mate van arbeidsongeschiktheid voortaan opnieuw. Dat gebeurt op basis van de nieuwe beroepswerkzaamheden. Het nieuwe inkomen wordt aangevuld met een resterende arbeidsongeschiktheidsuitkering, wanneer uit de nieuwe werkzaamheden een lager inkomen wordt verdiend vergeleken met het oude beroep. De aanvullende uitkering is maximaal 125% van het verzekerd bedrag. Dit bedrag kan overigens nooit hoger kan zijn dan de oorspronkelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Verder is de ouderschapsverlofdekking uitgebreid. Voortaan ontvangt een klant een uitkering van 5 dagen bij de bevalling van de partner én bij adoptie. Ook de verlofdekking is verbeterd. De klant krijgt een uitkering van 30 dagen als zijn of haar partner of kind een levensbedreigende ziekte heeft of komt te overlijden.

GEEN REACTIES