Geen wettelijke grondslag voor gebruik BSN-nummer door adviseurs

Geen wettelijke grondslag voor gebruik BSN-nummer door adviseurs
© Pixabay

Er komt geen aanpassing van de Wet op het Financieel Toezicht die het mogelijk maakt dat hypotheekadviseurs en andere financieel dienstverleners het burgerservicenummer van hun relaties mogen verwerken. De Contactgroep Automatisering had het Ministerie van Financiën hierom verzocht, maar dit verzoek is afgewezen.

Het Ministerie geeft aan dat om het gebruik van het BSN door private partijen te kunnen regelen, er aangetoond moet worden dat dit in ‘een democratische samenleving noodzakelijk’ is. Naar het oordeel van het Ministerie van Financiën is er van deze noodzaak in de situatie van financieel dienstverleners geen sprake.

AVG
Artikel 87 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verbiedt de verwerking van een nationaal identificatienummer indien hiervoor een wettelijke grondslag ontbreekt. Met het door het Ministerie van Financiën thans ingenomen standpunt is duidelijk dat deze wettelijke grondslag er niet is, en op korte termijn er niet komt.

Consequenties zijn groot
Jeroen Oversteegen, secretaris van de Contactgroep Automatisering noemt de gevolgen van het standpunt van het Ministerie groot: “Dat begint al bij de miljoenen hypotheekdossiers die zich fysiek en digitaal in de archieven van financieel adviseurs berusten. In bijna alle dossiers zal op afschriften van salarisbrieven, aanvraagformulieren en overdrachtsaktes het BSN van relaties aanwezig zijn. Dat is dus in het kader van de AVG niet toegestaan.”

Onwerkbare situatie
Ook voor de adviezen die nu worden gegeven zijn de gevolgen groot, aldus Oversteegen. “Communicatieprocessen tussen consumenten en geldverstrekkers zullen bij handhaving van dit standpunt anders moeten worden ingericht. Wij zijn dan ook verbaasd over het afwijzende standpunt van het ministerie. Wij zullen aandringen op een vervolggesprek en proberen aan te tonen dat de verwachtingen zoals het ministerie die nu tot uitdrukking brengt, niet realistisch zijn en niet in het belang van de consument.

“De Contactgroep Automatisering heeft geen indicatie dat geldverstrekkers op korte termijn hun acceptatieprocessen kunnen en willen aanpassen en bij aanvragen daarmee voorlopig blijven eisen dat het BSN wordt gemeld. Daarmee ontstaat zowel voor de financieel adviseur als voor de consument een onwerkbare situatie.”

bron: Stichting Contactgroep Automatisering

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES