Adfiz vindt marktmodel nog niet zuiver

Bij de intermediair staan advies en product los van elkaar, maar dat is niet het geval bij de adviserende aanbieder.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van Adfiz brak voorzitter Loek Hermans een lans voor het zuivere marktmodel. “Doordat het product naar de achtergrond verschuift, ontstaat een opener blik en aandacht voor de behoeften van de klant. Oplossingen buiten de productsfeer zijn voor de adviseur net zo waardevol. De keuze om de hypotheek af te lossen in plaats van te sparen voor te pensioen is voor hem waardenvrij. Het klantbelang krijgt dus vrij baan. Het is daarom goed dat het provisieverbod advies en product van elkaar helpt scheiden.”

Maar op twee terreinen maakt hij zich zorgen of het beoogde doel ook werkelijk bereikt zal worden.

Adviserende aanbieders

“De rolontvlechting bij de onafhankelijk adviseur is volledig. Advies en product staan los van elkaar. Laat de klant bij ons dus maar komen!

Maar dan de aanbieder. De aanbieder zal altijd een eigen belang houden bij de verkoop van een product. Sterker. Dat is zijn kernactiviteit. Een aanbieder is erop gericht te verdienen aan de verkochte producten. Een advies van de aanbieder heeft als doel producten om te zetten. De aanbieder verdient vooral als er een product verkocht wordt. Die prikkel is ingeorganiseerd in het systeem. En die prikkel is strijdig met het klantbelang.

Natuurlijk kunnen wij dit soort signalen ook nu al doorgeven aan de AFM.

En dat doen we ook zeer actief. Het siert de AFM dat ze dit ook direct oppakken. Maar dan? Blijft de kern van de verandering leidend? Het gaat de financiële adviseur niet om het product as such, maar om een advies over wat het beste is voor de persoon, die een financieel vraagstuk heeft.”

Hermans pleit ervoor de markt zo te organiseren dat de aanbieder niet mag adviseren, maar uitsluitend het financiële product mag leveren.

Execution only

Opnieuw maakte Hermans duidelijk dat Adfiz een verklaard tegenstander is van execution only bij impactvolle producten. De vereniging heeft geijverd om advies verplicht te stellen. Nu dat niet gelukt is doet zij een beroep op de aanbieders.

Hermans: “Het zou de aanbieder bij complexe financiële vraagstukken moeten weerhouden van uitrol van execution only. Laten we dit pad verlaten nu het nog kan. Execution only is een prima concept voor een kleine minderheid. Maar niet als marketinginstrument om de klant die het advies niet wil of kan betalen toch een product te kunnen verkopen.”

GEEN REACTIES