AFM vult het begrip objectieve analyse in

De AFM doet een aantal voorstellen voor het nieuwe DVD dat op 1 juli in werking treedt. Reageren kan tot 1 februari.

De AFM stelt de inhoud van drie onderwerpen ter discussie:

dienstverleningsvragen

vergelijking van het aantal producten

belangentransparantie.

Dienstverleningsvragen

Het Bgfo wil niet meer dat voor elk product een nieuw dienstverleningsdocument aan de klant overhandigd wordt. Het DVD moet betrekking hebben op de dienstverleningsvraag van de consument.

De AFM onderscheidt vier verschillende vragen:

1. Woonvraag

2. Pensioenvraag werkgever

3. Vermogen opbouwen

4. Risico’s afdekken.

Aan deze dienstverleningvragen worden productcategorieën gekoppeld. Dit betekent dat er vier standaard DVD’s komen. Het kan dus zo zijn dat wanneer een financiële dienstverlener adviseert en bemiddelt in producten die onder alle vier de dienstverleningsvragen vallen, hij vier standaard DVD’s beschikbaar moet hebben.

De woonvraag telt drie onderdelen, namelijk lenen, vermogen opbouwen en risico’s afdekken. Deze drie onderdelen zijn specifiek gericht op het aanschaffen van een woning.

Vergelijking van het aantal financiële producten

In het voorstel worden drie categorieën onderscheiden:

1. Geen analyse van verkrijgbare vergelijkbare producten

2. Beperkte analyse van minder dan 50% van in de markt verkrijgbare vergelijkbare producten

3. Objectieve analyse: analyse van meer dan 50% van in de markt verkrijgbare vergelijkbare producten.

De AFM hierover:

“Op dit moment kiezen wij voor een criterium van 50% om de categorieën ‘beperkte analyse’ en ‘objectieve analyse’ van elkaar te onderscheiden. Wij geven daarmee nadere invulling aan de wettelijke term ‘toereikend aantal vergelijkbare financiële producten’.  Hiervoor is gekozen omdat op deze manier rekening gehouden wordt met verschillen in omvang van de markt per productcategorie. Wij onderzoeken nog de noodzaak en mogelijkheid om dit criterium van 50% variabel te maken, afhankelijk van de omvang van de markt per productcategorie.

Het is van belang dat uit het DVD blijkt dat het niet per definitie beter is voor een individuele consument wanneer de adviseur een objectieve analyse verricht. Met andere woorden dit criterium zegt niets over de kwaliteit.”

De AFM streeft ernaar om in de DVD-generator het totaal aantal verkrijgbare producten binnen een productcategorie aan te geven.

Belangentransparantie

Deze wordt gekoppeld aan twee elementen:

  • of de financiële dienstverlener uitsluitend adviseert in eigen producten of ook producten van een andere aanbieder.
  • – of de financiële diensverlener gekwalificeerde deelnemingen heeft in andere financiële ondernemingen.

Momenteel denkt de AFM nog na over de wijze waarop de onderwerpen ‘nazorg’ en ‘kosten’ in het standaard DVD weergeven kunnen worden. Ook broedt de toezichthouder nog op welke wijze de onderwerpen in standaard tekstblokken worden verwerkt en over de vormgeving.

Opmerkingen over de gemaakte keuzes en suggesties kunnen ingediend worden met een email: dienstverleningsdocument@afm.nl.

GEEN REACTIES