Adfiz: De Jager creëert geen gelijk speelveld

De minister durft het niet aan de benodigde stappen te zetten om te komen tot een gelijk speelveld tussen adviseurs en aanbieders. De maatregelen zijn onvoldoende.

Adfiz ziet dat in de verdere uitwerking van het provisieverbod “enige vooruitgang is geboekt bij de invulling van de voorwaarden, die ervoor moeten zorgen dat een provisieverbod ook werkelijk in het belang van de klant uit kan pakken.”Maar: “Helaas durft de minister het niet aan om daadwerkelijk de benodigde stappen te zetten om te komen tot een gelijk speelveld tussen adviseurs en aanbieders. De maatregelen die getroffen worden zijn wat dat betreft onvoldoende.”

Ook valt hert Adfiz tegen dat geen oplossing geboden wordt voor de gespreide betaling van advieskosten.

Wel geeft de brief “goed invulling aan een aantal belangrijke randvoorwaarden die Adfiz bepleit heeft. De volledige eerbiedigende werking, de wens te komen tot een goede herstelkostenvergoeding, het behoud van het portefeuillerecht, de toezegging om de informatievoorziening door de aanbieder aan de adviseur goed te regelen en de vrijstelling bij service-abonnementen stemmen vooralsnog tevreden. De effectiviteit van de regeling om het gebruik van execution-only te beperken zal zich in de praktijk moeten bewijzen. Ook valt of staat er veel met de wijze waarop het DVD daadwerkelijk wordt vormgegeven.”

Gelijk speelveld

“De minister stelt dat het speelveld tussen het intermediaire en het directe kanaal niet mag worden verstoord ten nadele van de adviseurs/bemiddelaars. Vervolgens stelt hij onvoldoende maatregelen voor om die verstoring tegen te gaan.

Een klant moet bij zijn keuze voor een dienstverlener exact kunnen weten welke dienstverlening hij tegen welke prijs mag verwachten. Een gemiddelde, nominale transparantie van de advies- en distributiekosten in de DVD van de aanbieder is daarvoor niet genoeg. Die DVD wordt slecht gelezen en uiteindelijk versleutelen aanbieders de kosten in de premie of de rente . Het beeld blijft bestaan dat de dienstverlening van de aanbieder gratis is.

Volledige transparantie ontstaat alleen wanneer de kosten van het product en de kosten van advies- en distributie gescheiden worden. Het product ligt met een netto kostprijs in de markt, en banken, verzekeraars, gebonden agenten en onafhankelijk adviseurs kunnen ieder hun eigen prijs voor hun dienstverlening aan de klant in rekening brengen. Deze wenselijke situatie ontstaat wanneer het directe kanaal haar advies- en distributiekosten transparant en apart factureert.

Bovendien zal alleen op deze wijze duidelijk controleerbaar zijn of er sprake is van zuivere nettoprijsvorming.”

Gespreide betaling

“Het valt ook tegen dat de minister geen oplossing biedt voor de gespreide betaling van de advieskosten. Het is niet in het belang van de minder draagkrachtige consument dat zij nu moet kiezen tussen het risicovolle doe-het-zelf-kanaal, een aanbieder ‘die enkel adviseert over en ten behoeve van de verkoop van eigen producten’ of voor het financieren van zijn advieskosten met een kostbaar consumptief krediet. Het zou mooi zijn als de minister zou regelen dat de consument gespreid zijn fee kan betalen zonder dat de financieel adviseur daarvoor een bankvergunning nodig heeft.”

GEEN REACTIES