95% gegarandeerd spaargeld ATB uitgekeerd

95% gegarandeerd spaargeld ATB uitgekeerd

Nadat de Amsterdam Trade Bank vorige maand failliet ging, heeft bijna 80% van de klanten een beroep gedaan op het depositogarantiestelsel. Inmiddels is 95% van het gegarandeerde bedrag uitgekeerd aan de rekeninghouders van de failliete bank. Dat meldt De Nederlandsche Bank, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het depositogarantiestelsel.

23.000 gedupeerde klanten

De Amsterdam Trade Bank had voor het faillissement ruim 23.000 klanten. Samen hadden deze klanten een door het depositogarantiestelsel gegarandeerd saldo van zo’n 700 miljoen euro. Zij kunnen dit vergoed krijgen vanuit het depositogarantiefonds. Dit is een fonds dat door de Nederlandse banken wordt gevuld en meer dan 3 miljard euro bevat, ruim voldoende dus om iedereen te compenseren.

Inmiddels hebben ruim 18.000 rekeninghouders (78,1%) een bedrag van in totaal 635,3 miljoen euro ontvangen. Hiermee is 94,5% van het totale gegarandeerde bedrag uitgekeerd. Ruim 20% van de klanten heeft zich nog niet gemeld. Dit betreft voornamelijk rekeninghouders met een wat lager saldo. DNB roept deze mensen op alsnog hun spaargeld op te vragen.

Slapers

Naast de actieve rekeningen zijn er ook nog rekeningen waar de rekeninghouders in de afgelopen 24 maanden geen transacties op hebben gedaan. Deze zogenaamde slapende rekeningen bevatten soms nog wel een saldo. Ook dit geld valt onder het depositogarantiestelsel. In totaal gaat het hier om 1,9 miljoen euro. DNB gaat deze rekeninghouders via de post benaderen om aan te geven hoe zij hun geld terug kunnen krijgen. Overigens geldt hier dat alleen een tegoed van meer dan 5 euro wordt uitbetaald.

Bron: DNB

GEEN REACTIES