28% van bedrijven in financiële sector slachtoffer van cyberaanval

28% van bedrijven in financiële sector slachtoffer van cyberaanval
© Pixabay

Bedrijven in de financiële sector worden relatief vaak getroffen door een cyberaanval: in 2016 werd 28% van de bedrijven met minstens tien werkzame personen slachtoffer. Vaak leiden deze aanvallen tot uitval van ICT-systemen. Het totaal aantal ICT-incidenten in de financiële sector – waaronder ook storingen in de hardware of software, of al dan niet opzettelijke onthulling van gegevens door eigen personeel – lag in 2016 op 53%. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar ICT-gebruik van bedrijven.

Het gemiddelde aantal cyberaanvallen voor alle bedrijven met tenminste 10 medewerkers lag in 2016 op 20 procent. De helft van de bedrijven had wel eens met algemene ICT-incidenten te maken.

Grotere bedrijven hebben vaker last van ICT-incidenten dan kleinere. Zo had driekwart van de bedrijven met 500 werkzame personen of meer in 2016 te kampen met een of meer ICT-incidenten in 2016. Van de bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen gold dit voor 43 procent. Voor ICT-incidenten door aanvallen van buitenaf waren de percentages voor deze bedrijven respectievelijk 41 procent en 15 procent.

Kosten
In de helft van de gevallen brengen aanvallen van buitenaf of storingen kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor herstelwerkzaamheden of voor extra bescherming van de ICT-systemen. Ook kan sprake zijn van omzetderving. Na een aanval kunnen systemen zijn uitgevallen, of data zijn vernietigd of verminkt. Ook kunnen gegevens zijn buitgemaakt.

Al dan niet opzettelijke onthulling van gegevens door eigen personeel brengt beduidend minder vaak kosten met zich mee. Dit type incident komt veel minder vaak voor en vraagt kennelijk om andere – vaak minder kostbare – maatregelen.

Bron: CBS

GEEN REACTIES