Kopers bieden weer vaker boven de vraagprijs

Bij ongeveer 30 procent van de verkooptransacties van huizen die afgelopen mei plaatsvonden, is de vraagprijs overboden. Dit maakt Makelaarsland bekend op basis van een analyse van interne cijfers.

De analisten laten weten dat sinds de tweede helft van vorig jaar het bieden boven de vraagprijs fors was gedaald. Aan het eind van het 2022 was bij elf procent van de verkooptransacties sprake van overbieden. Ter vergelijking: in heel 2021 was 75 procent van de biedingen boven de vraagprijs.

De makelaarsorganisatie vroeg verder vijfhonderd mensen naar hun standpunt met betrekking tot de huidige stand van zaken van de huizenmark middels een enquête. Hierin werd onder meer aandacht besteed aan de verwachtingen ten aanzien van de vraagprijs. De enquête laat zien dat bijna een op de drie kopers (31 procent) momenteel van plan is een bod onder de vraagprijs uit te brengen. Aan verkoperszijde daarentegen verwacht slechts vijftien procent van de verkopers een bod onder de vraagprijs. De meerderheid van hen (55 procent) denkt een bod te ontvangen rond de vraagprijs.

Uit de enquête blijkt verder dat veertien procent van de kopers het voornemen heeft een bod uit te brengen zonder ontbindende voorwaarden. Dat is lager dan een jaar geleden, aldus de onderzoekers, toen in een oververhitte markt veel meer kopers dit risico namen. Echter, op de vraag of men bereid is deze te laten vallen om de koop door te laten gaan, antwoordt bijna de helft (45 procent) bevestigend.

Bron: Makelaarsland

GEEN REACTIES