Wantrouwen tegen politiek en financiële sector

Driekwart van de Nederlanders gelooft niet dat de politiek de financiële toekomst kan verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van AEGON naar het financiële vertrouwen in Nederland. Ook het wantrouwen tegen de banken en verzekeraars is nog altijd groot.

Nederlanders geven aan behoefte te hebben aan duidelijkheid, transparantie en zekerheid. Zij willen vooral duidelijkheid over welke maatregelen en bezuinigingen een nieuw kabinet gaat inzetten om de crisis aan te pakken.

Een grote rol voor het herstel van vertrouwen is ook weggelegd voor de financiële dienstverleners.

Bij vijftig procent is het wantrouwen het afgelopen jaar toegenomen. De negatieve berichtgeving over deze sector, de kredietcrisis bij banken, de woekerpolisdiscussie en de berichtgeving over bonussen en topsalarissen, hebben het vertrouwen in deze sector, en daarmee het algehele vertrouwen van Nederlanders in hun financiële toekomst, beschadigd. De consument heeft behoefte aan helderheid en zekerheid van de financiële sector.

Positief effect van de economische crisis is dat Nederlanders zich meer zijn gaan verdiepen in hun financiële toekomst. Het financieel bewustzijn van consumenten is sinds de crisis toegenomen. Zij zetten extra geld opzij, heroriënteren zich op het pakket aan langlopende financiële verzekeringen, en ze hebben, in beperkte mate, extra financiële voorzieningen getroffen voor de langere termijn.

Onderzoeksbureau Motivaction ondervroeg namens verzekeraar AEGON Nederlanders over hun financieel bewustzijn en hun vertrouwen in de financiële toekomst. Uit het onderzoek komt naar voren dat het inkomen van de Nederlanders door de financiële crisis achteruit is gegaan. Hun vertrouwen in de financiële toekomst is daarbij gedaald. De helft van de Nederlanders zegt minder geld uit te geven aan dagelijkse boodschappen en luxe goederen. De inkomensdaling komt meer voor onder ouderen dan onder jongeren. Jongeren blijken zich ook minder zorgen te maken.

GEEN REACTIES