Volledige arbeidsongeschiktheid dreigt voor patiënten met langdurige coronaklachten

Volledige arbeidsongeschiktheid dreigt voor patiënten met langdurige coronaklachten
© mcmurryjulie, Pixabay

Zo’n 85 procent van de zieke werknemers met langdurige coronaklachten die voor een WIA-beoordeling bij het UWV terechtkomen, krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig arbeidsongeschikt verklaard.

Dat blijkt uit de eerste analyse van de WIA-beoordelingen van cliënten met coronaklachten als hoofddiagnose sinds het begin van de pandemie tot en met mei 2022. De WIA-toekenningen aan mensen met hoofddiagnose corona zijn in 2022 tot nu toe goed voor ongeveer 3 procent van de totale WIA-instroom.

Flinke stijging

Werknemers die twee jaar ziek zijn en daardoor niet of minder kunnen werken, hebben mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het UWV bepaalt of mensen daarvoor in aanmerking komen.

Al vanaf het begin van de pandemie doet UWV WIA-beoordelingen van mensen met (langdurige) coronaklachten. Daarbij ging het in eerste instantie om cliënten die deze klachten naast of na hun oorspronkelijke aandoening hebben opgelopen. De eerste coronabesmetting in Nederland is immers eind februari 2020 vastgesteld.

Vanaf begin dit jaar worden de eerste WIA-beoordelingen gedaan van mensen die primair vanwege corona ziek werden en aan die besmetting langdurige klachten hebben overgehouden. Dat is ook terug te zien in de cijfers, die in 2022 een flinke stijging laten zien.

Volledig arbeidsongeschikt

In 2020 en 2021 deed het UWV nog respectievelijk 22 en 139 WIA-beoordelingen van cliënten met langdurige coronaklachten als hoofddiagnose, in de eerste vijf maanden van dit jaar zijn dat er al 736. Deze 736 WIA-beoordelingen met hoofddiagnose corona zijn goed voor een kleine 3 procent van het totaal aantal WIA-beoordelingen in 2022 tot nu toe.

En 62 procent van deze patiënten met hoofdiagnose corona wordt (op dit moment) volledig arbeidsongeschikt verklaard. In een klein aantal gevallen, 8 procent van het totaal, betreft het dan een zogeheten IVA-uitkering vanwege volledige én duurzame arbeidsongeschiktheid. In de meeste gevallen, 54 procent van het totaal, betreft het een zogeheten WGA 80-100 uitkering waarbij iemand op dit moment volledig arbeidsongeschikt is, maar verbetering van de belastbaarheid niet wordt uitgesloten.

Verzekeringsartsen

Herman Kroneman, medisch adviseur Divisie Sociaal Medische Zaken, UWV: ‘De cijfers weerspiegelen wat onze verzekeringsartsen in de spreekkamer tegenkomen. Ze zien dat langdurige coronaklachten vaak een grote, ingrijpende impact hebben op het leven van cliënten en er dus in veel gevallen sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid. Maar een prognose is vaak nog lastig. De wetenschappelijke kennis over het verloop van Long COVID breidt zich nog elke dag uit, maar veel is nog onzeker.

‘Dat betekent dat het vaak nu nog te vroeg is om te zeggen dat de arbeidsongeschiktheid duurzaam is. Veel cliënten willen dat ook niet, die willen graag herstellen en weer aan de slag. Die willen we dan in een later stadium nog terugzien voor een herbeoordeling. Maar er zijn ook wel degelijk situaties waarin een IVA-uitkering de enig denkbare oplossing is. Ook dat zie je in de cijfers.’

Bron: UWV

 

GEEN REACTIES