Omroep MAX: ouderen liepen 55,5 miljard euro aan pensioen mis

Omroep MAX: ouderen liepen 55,5 miljard euro aan pensioen mis

Sinds pensioenfondsen voor het bepalen van de waarde van hun toekomstige verplichtingen moeten rekenen met de actuele rente in plaats van een vaste rekenrente, hebben zij nauwelijks nog indexaties kunnen toepassen. De prijzen stegen echter wel gewoon door. Hierdoor zijn gepensioneerden in totaal 55,5 miljard euro aan pensioengeld misgelopen. Dat stelt Omroep MAX in een uitzending van het programma Zwarte Zwanen op 28 juni 2022.

Pensioenfondsen moeten zich arm rekenen

In 2007 voerden de overheid en De Nederlandsche Bank (DNB) nieuwe rekenregels in. Niet langer mochten pensioenfondsen het werkelijke rendement gebruiken om te bepalen hoeveel geld zij nodig hadden om de pensioenen te kunnen uitbetalen. In plaats daarvan moesten ze gaan rekenen met de risicovrije rente. Deze rente was zo laag dat de fondsen niet konden indexeren. Daarnaast gingen de premies omhoog, net als de pensioenleeftijd. Ondertussen waren de werkelijke rendementen wel goed.

In de periode van 2008 tot en met 2021 was de inflatie gelijk aan 26,7%. Omroep MAX becijferde dat op basis van dit percentage de pensioenen met 55,5 miljard euro verhoogd hadden moeten worden. Ook mensen die nog niet met pensioen zijn, worden geraakt door het gebrek aan compensatie voor de inflatie. Zijn bouwden in totaal 78,7 miljard euro minder pensioen op dan nodig zou zijn om de inflatie te compenseren.

Volgens Omroep MAX is de totale pensioenpot sinds begin 2008 volgelopen van 683 miljard toen tot 1700 miljard nu.

Lauwe reacties

Hoewel veel mensen onder de nieuwe regels te lijden hebben, willen de verantwoordelijken er niet te diep op ingaan. De woordvoerder van DNB, Tjerk Kroes, geeft in de uitzending van Zwarte Zwanen toe dat met misging met de pensioenen. Oud-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft begrip voor de slachtoffers maar kan er niets meer aan veranderen: “De emotie en frustratie rond het niet-indexeren begrijp ik goed.” Over het berekende bedrag zegt hij: “Dat zou heel goed kunnen.”

DNB kiest ervoor alleen in algemene termen te reageren. “Cijfermatig is het mogelijk om berekeningen over gemiste indexatie te maken”, zo zegt DNB in een officiële reactie aan Omroep MAX. Over de correctheid van de door Omroep MAX berekende 55,5 miljard zegt DNB alleen: “Zo’n berekening vormt een parallelle werkelijkheid, omdat simpelweg niet aan de voorwaarden voor indexatie is voldaan. DNB kiest er daarom voor niet in te gaan op de genoemde bedragen.”

Omroep MAX baseerde zich voor de berekeningen op openbare cijfers en statistieken van het CBS en DNB. Bovendien werd gebruik gemaakt van de expertise van onder andere de groep Red het pensioenstelsel.

Indexatie komt weer op gang

Inmiddels heeft een aantal pensioenfondsen aangekondigd weer te gaan indexeren. Het percentage waarmee de pensioenen zullen stijgen, is in veel gevallen gebaseerd op de periode tot eind 2021. Toen was er nog geen sprake van de hoge inflatie die we nu kennen. Daardoor zijn de indexatie-percentages relatief laag. Bij bijvoorbeeld Shell, ABN Amro en Philips telt januari 2022 nog wel mee, de maand waarin de inflatie begon op te lopen. Hier is de indexatie dan ook hoog: respectievelijk 5,7%, 6,4% en 7,4% voor gepensioneerde deelnemers, volgens PensioenPro.

Bron: Omroep MAX

GEEN REACTIES