Verzekeraars bieden Wajongers werkervaring

Verbond betrokken bij initiatief om de kansen op instroom van Wajongers op de arbeidsmarkt vergroten

Het Verbond van Verzekeraars en de vakorganisaties CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, De Unie en BBV hebben in de cao 2009 – 2011 afgesproken een project te starten om Wajongers – jongeren met een beperking – werkervaring te laten opdoen bij verzekeraars.Cao-partijen willen met dit initiatief de kansen op instroom van Wajongers op de arbeidsmarkt vergroten en nemen hiermee verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. Het project wordt uitgevoerd door USG Restart.

Verzekeraars die in dit project geïnteresseerd zijn kunnen een mail sturen naar wajong@verzekeraars.nl, of bellen naar het hoofdkantoor van USG Restart via 030 – 25 678 00 en vragen naar projectleider Roland van der Burgt.

GEEN REACTIES