VEH: vergoed schade door overstromingen Limburg ruimhartig

VEH: vergoed schade door overstromingen ruimhartig

De Limburgse leden van de Vereniging Eigen Huis (VEH) maken zich er zorgen over of ze wel alle schade van de watersnood in Limburg vergoed gaan krijgen. Daarom roept VEH verzekeraars en overheid op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over welke uitkering er van wie te verwachten valt en per wanneer. VEH pleit voor een ruimhartige vergoeding van de schade door de overstromingen.

Wts
De overheid heeft toegezegd een deel van de schade te vergoeden in het kader van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). De vraag is echter of dit, in combinatie met hun eigen verzekeringen, voldoende is voor de gedupeerden. VEH: “Het is onwaarschijnlijk dat de overheid alle schade door overstroming van de Maas zal vergoeden vanuit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Bovendien is de dekking van verzekeraars voor overstromingsschade van kleinere rivieren verschillend geregeld. Ook hier is de vraag in hoeverre de overheid voor onderverzekerden compensatie zal bieden. Dit alles geeft veel onzekerheid bij gedupeerden.”

Verzekeraars
VEH vraagt de verzekeraars het voortouw te nemen en het centrale aanspreekpunt te worden voor het afhandeling van de schades. Dit moet ertoe leiden dat gedupeerden snel en adequaat zekerheid krijgen. Volgens VEH is het het belangrijkste dat gedupeerden eerst geholpen worden. Daarna kunnen de verzekeraars de financiële kant met de overheid afhandelen. VEH: “Hiervoor zou een schadeprotocol moeten worden opgesteld, met afspraken tussen de verzekeringsbranche en de overheid waardoor er duidelijkheid ontstaat voor zowel gedupeerden, verzekeraars als overheden.”

GEEN REACTIES