Start ontwikkeling Klimaat Impact Monitor

verbond van verzekeraars klimaat impact monitor van start

De Klimaat Impact Monitor bundelt data om de gevolgen van extreem weer inzichtelijk te maken. De monitor is een samenwerkingsverband van Wageningen Univerity & Research (WUR), het Verbond van Verzekeraars, Climate Adaptation Services (CAS), Stichting RIONED, STOWA en het KNMI. Een van de gebruikte bronnen is de Klimaatmonitor van het Verbond van Verzekeraars.

Extreem weer en de gevolgen daarvan, zoals droogte, natuurbranden en wateroverlast, komen door klimaatverandering steeds vaker voor in Nederland. Recente voorbeelden zijn de overstromingen in Limburg in juli 2021 en de valwind in Leersum in juni 2021. Volgens het Verbond van Verzekeraars is de vraag die de Klimaat Impact Monitor moet helpen beantwoorden, hoe we de kans op schade door extreem weer en de gevolgen daarvan kunnen verkleinen.

Er is veel data over weersextremen beschikbaar, maar volgens de WUR wordt data over de gevolgen nog niet systematisch verzameld. Het doel van de Klimaat Impact Monitor is dan ook het verzamelen en samenvoegen van data. “Door data te koppelen, leren de betrokken partijen meer over de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten. Datasets over schade aan gebouwen en voertuigen, natuurbranden, waterstanden en ziektemeldingen door hitte zijn enkele te verwachten resultaten”, alsdus de WUR en het Verbond.

De lancering van de Klimaat Impact Monitor wordt verwacht in maart 2022.

GEEN REACTIES