Pilot Aplaza-koppeling met Meetingpoint van Delta Lloyd

Delta Lloyd start in april samen met Meetingpoint bij 12 assurantiekantoren een pilot voor de GIM-koppeling van Aplaza.

Assurantieadviseurs kunnen door deze koppeling met Aplaza voor particuliere schadeverzekeringen digitaal offertes en aanvragen opstellen en deze vanuit hun administratiepakket insturen. Ook de terugkoppeling vindt digitaal plaats, direct in het administratiepakket van de adviseur. Delta Lloyd wil de assurantieadviseur optimaal gemak bieden door de uitbreiding van haar digitale diensten op het transactieplatform van Meetingpoint, mp4all. Voor assurantieadviseurs die gebruik maken van ANVA of DIAS zijn geen kosten verbonden aan de koppeling met Aplaza.

Delta Lloyd biedt deze dienst aan naar aanleiding van een enquête die de verzekeraar heeft gehouden onder assurantieadviseurs. Een meerderheid van de adviseurs gaf aan meer digitaal te willen werken en daarom de Aplaza koppeling te verwelkomen. Delta Lloyd kiest voor een koppeling met Aplaza via Meetingpoint om het intermediair een uniforme wijze van het afhandelen van transacties te bieden. Dankzij deze succesvolle samenwerking tussen Meetingpoint, Aplaza en Delta Lloyd heeft de assurantieadviseur straks geen dubbele invoer meer. “Dit is een volgende stap op weg naar het digitale werken. Delta Lloyd zet sterk in op digitale ondersteuning van het intermediair en ketenintegratie”, aldus Harry van der Zwan, directeur Marketing&Verkoop bij Delta Lloyd.

De koppeling sluit aan bij de administratiepakketten DIAS en ANVA. Die pakketten worden door Aplaza ontsloten om straight through process te werken. Dit betekent dat de gegevens van een bestaande klant door Aplaza uit de administratie van de assurantieadviseur worden opgehaald en in bijvoorbeeld het offerteformulier worden gezet. De Polisaanvraag kan dan direct digitaal naar de verzekeringsmaatschappij worden verstuurd. De gegevens vanuit de verzekeraar worden bovendien digitaal teruggekoppeld naar de assurantieadviseur en door Aplaza direct verwerkt in het administratiepakket. Aplaza ontsluit hiermee het administratiepakket van de assurantieadviseur. Met deze koppeling laten drie betrokken partijen (Meetingpoint, Aplaza en Delta Lloyd) zien hoe zij de handen ineen slaan om ketenintegratie mogelijk te maken. Na een geslaagde pilot zullen de volgende functionaliteiten beschikbaar zijn: offreren, muteren, aanvragen, opschorten, royeren en offerte omzetten naar aanvraag.

GEEN REACTIES