Peter Paul Barth vertrekt als CEO Klaverblad

Peter Paul Barth vertrekt als CEO Klaverblad

Na een dienstverband van 32 jaar vertrekt Peter Paul Barth bij Klaverblad Verzekeringen. Albert Bakker, nu voorzitter van de RvC van Klaverblad, gaat voorlopig de directie voeren als interim-bestuurder en interim-voorzitter, samen met medebestuurder Jordi van Irsen.

‘We hebben de afgelopen jaren stappen gezet om te komen tot een organisatie waarin iedereen vanuit zijn of haar eigen rol, verantwoordelijkheid, kennis en ervaring bijdraagt aan besluitvorming en realisatie van plannen. Dit doel is voor een groot deel bereikt en dat is voor Peter Paul Barth een logisch moment om terug te treden als CEO’, meldt de verzekeraars in een persbericht.

‘Nieuw leiderschap’

Peter Paul Barth: ‘Samen met de RvC en de directie hebben we van gedachten gewisseld over de volgende stappen die gezet moeten worden, en ook over welke strategische en tactische aansturing daarvoor het meest passend is. Ik ben van mening dat een andere vorm van leiderschap voor Klaverblad het beste is. Na bijna 32 jaar verbonden te zijn geweest aan Klaverblad maak ik, met vertrouwen in de toekomst, graag plaats voor nieuw leiderschap.’

Barth leidde o.a. de verkoop van de Levendivisie aan Lifetri en een forse reorganisatie bij de Schadedivisie, waarbij een kwart van het personeel werd ontslagen. Albert Bakker: ‘De RvC spreekt grote waardering uit voor wat Peter Paul betekend heeft voor de ontwikkeling tot het bedrijf dat Klaverblad nu is. Hij heeft Klaverblad in de markt gepositioneerd als een onderscheidende zelfstandige verzekeraar, waarbij de mens centraal staat.’

Bron: Klaverblad Verzekeringen

GEEN REACTIES