Ook 2018 telde meer overlijdensgevallen dan verwacht

Ook 2018 telde meer overlijdensgevallen dan verwacht
© Pixabay

De daling van het aantal sterfgevallen, sinds de eeuwwisseling een van de redenen voor de daling van dekkingsgraden van pensioenfondsen en verhoging van de AOW-leeftijd, stagneert. In 2018 zijn er meer mensen overleden dan verwacht. Dat meldt de Sterftemonitor van het Amsterdamse actuarieel en consultancybedrijf Sprenkels & Verschuren. Al twee jaar blijkt het aantal sterfgevallen in werkelijkheid hoger te liggen dan de prognoses van actuarissen aangeven.

In de sterftemonitor vergelijkt Sprenkels & Verschuren het daadwerkelijke aantal overledenen zoals gemeld door het CBS, met de voorafgaand opgestelde verwachtingen over 2018. Er blijken vorig jaar circa 1,6% méér sterfgevallen (2.461 personen) te zijn geweest dan op basis van de prognoses werd verwacht.

Griepepidemie
De sterfte lag voornamelijk hoger bij vrouwen van 65 jaar of ouder (tot 80: +4,5% / vanaf 80: +2,9%) en bij mannen van 80 jaar en ouder (+3,8%). Onder mannen tussen de 65 en 80 jaar lag de sterfte juist aanzienlijk lager dan verwacht (-2,6%); ook van de vrouwen tot 65 jaar zijn er minder overleden dan verwacht (-2,4%).

De sterfte lag het hoogst halverwege de maand maart (week 10) van 2018, waarschijnlijk als gevolg van de zware griepepidemie.

Bijgestelde raming
De verwachtingen over het aantal sterfgevallen worden opgesteld door het Koninklijk Actuarieel Genootschap. In 2018 hadden de actuarissen juist een nieuwe Prognosetafel opgesteld naar aanleiding van eerdere verschillen tussen het verwachte en daadwerkelijke aantal sterfgevallen. Maar ook deze bijgestelde raming is dus ingehaald door de werkelijkheid.

Bron: Sprenkels & Verschuren

GEEN REACTIES