Nieuwe manier belasting heffen in Box 3 uitgesteld tot 2026

Nieuwe manier belasting heffen in Box 3 uitgesteld tot 2026

Het kabinet is voornemens de oude manier van belasting heffen over spaargeld en beleggingen in box 3 te vervangen door een nieuwe heffing die uitgaat van het werkelijke rendement in plaats van van een fictief rendement. De bedoeling was dit in 2025 te laten ingaan, maar dat is uitgesteld naar 2026. De reden hiervoor is te vinden in de resultaten van een onderzoek van Capgemini naar de haalbaarheid van het voorgenomen tijdpad.

De belastingheffing op basis van een fictief rendement is door een uitspraak van de Hoge Raad met ingang van de aangifte over 2021 al niet meer mogelijk. Daarom is er nu een tijdelijke regeling van toepassing die het werkelijke rendement zo veel mogelijk benadert. Hierdoor is de druk hoog om snel tot een goede invoering van het nieuwe stelsel te komen. Daarom is Capgemini gevraagd te onderzoeken of 2025 haalbaar is.

De conclusie van Capgemini is dat 2025 te snel is. Vorig jaar was nog het idee dat het wel kon, als aan een aantal randvoorwaarden zou worden voldaan. Het uitblijven van aanvullende beleidsinitiatieven was er daar een van. De uitspraak van de Hoge Raad heeft hier roet in het eten gegooid. Deze heeft gezorgd voor nieuwe wetgeving voor het rechtsherstel en voor de overbruggingswetgeving.

Volgens de overbruggingswetgeving wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen en het werkelijke rendement daarop, in plaats van een fictieve verdeling. Deze tijdelijke methode moet het werkelijke rendement zo goed mogelijk benaderen. Mensen met voornamelijk spaargeld hoeven zo op dit moment zo goed als geen belasting te betalen in box 3, omdat het rendement nauwelijks meer dan 0% is.

Bon: Ministerie van Financiën

GEEN REACTIES