Nieuwe editie Branche in Beweging in teken van portefeuillerecht

Het onderwerp wordt van veel verschillende kanten belicht en biedt bouwstenen voor een discussie over een portefeuillerecht nieuwe stijl. Downloaden is gratis.

Inhoud

De toekomst van het portefeuillerecht

3 Innovare necesse est

4 Onderzoek en themamiddag Bureu D&O

4 Waarop heeft het portefeuillerecht betrekking?

5 Drie partijen en drie overeenkomsten

6 Het economisch belang van het portefeuillerecht

7 Contouren uitgangspunten nieuwe redactie portefeuillerechten

Juridische kaders

10 Portefeuillerecht

10 Premie-incasso

11 Vergewisplicht

12 Onderlinge afhankelijkheid

13 Cees de Jong: Kun je overeenkomsten van opdracht overdragen zonder toestemming van de individuele klanten?

14 Een privaatrechtelijke paragraaf in de Wft

Verbond versus Adfiz

16 Verbond: achterhaalde constructies

17 Adfiz: Portefeuillerecht moet worden uitgebreid

Jurjen-Jan-dialoog

19 De ‘kleine bemiddelaar’ tegen de ‘grote verzekeraar’

19 ‘Benader-mij-niet blokje’

20 Wetgever moet aangeven wat van aanbieder wordt verwacht als bemiddelaar zorgplicht niet nakomt

21 Aanbieder moet ook nazorgkosten apart specificeren

21 Een niet passend financieel product kan de gezondheid schaden

22 Onderlinge afhankelijkheid en Wft

Tot slot

23 Assurantieportefeuille is zelfstandig vermogensrecht

24 Jan Oosterbroek: Haal portefeuillerecht uit Wft en behandel dat in het BW

Altijd actueel

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn worden die in dit nummer gemeld. Mutaties in deze aflevering worden vermeld in de nieuwsbrief van Findinet.

Blijf op de hoogte en neem hier een gratis abonnement op de nieuwsbrief.

GEEN REACTIES