Nationale-Nederlanden en Adfiz over multidistributie – 1

Nationale-Nederlanden gaat onder één naam alle distributiekanalen bedienen en heeft daarvoor uitgebreid vooroverleg gehad met het intermediair. NN hierover:

“ING Groep heeft in 2009 aangekondigd dat de bank en de verzekeraar worden gesplitst. Daarnaast werd al eerder bekend dat de Nederlandse verzekeringsactiviteiten gebundeld zouden worden onder de naam van Nationale-Nederlanden. Concreet betekent dit dat vanaf eind dit jaar de activiteiten van RVS en ING Verzekeren Retail zullen opgaan in Nationale-Nederlanden.

Onze klanten kunnen op dit moment bij de verschillende verzekeringsonderdelen van ING in Nederland (ING Verzekeren Retail, RVS en Nationale-Nederlanden) terecht via alle directe en indirecte distributiekanalen. De inzet van al deze bestaande kanalen blijft ook in de toekomst gehandhaafd, maar dit zal vanaf eind 2011 hoofdzakelijk onder één naam gaan gebeuren.

We kunnen begrijpen dat deze beslissing voor ‘vragen’ kan zorgen. Niet alleen bij onze intermediairs, maar ook bij onze eigen medewerkers, immers NN staat al jaren bekend als de intermediaire maatschappij. En dat blijven we, daarom gaan we zorgvuldig te werk en zoeken we in dit traject ook afstemming met onze intermediairs.

Het is van groot belang dat wij duidelijk afspraken maken met ons belangrijkste distributiekanaal, het intermediair. Om misverstanden te voorkomen hebben we daarom een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en spelregels met betrekking tot klantbenadering opgesteld. Hiervoor hebben we uitgebreid overleg gevoerd met een aantal van de met ons samenwerkende intermediairs en brancheorganisaties.

Dit zijn constructieve gesprekken geweest waarbij we rekening hebben gehouden met de belangen van alle partijen en ook open stonden voor aanbevelingen en wensen vanuit het intermediair. We hebben dit traject zeer zorgvuldig willen doorlopen en we hebben veel opmerkingen vanuit zowel Adfiz als individuele intermediairs ter harte genomen. Meerdere keren zijn concepten uitgewisseld, gesprekken gevoerd en aanpassingen gedaan.

Dit heeft wat ons betreft geresulteerd in een nieuwe, gedegen samenwerkingsovereenkomst en een heldere set met Gedragsregels klantbenadering. (Overigens, ook de introductie van nieuwe producten, zoals banksparen vereist een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.) Dit is een traject dat we zeer zorgvuldig doorlopen.

Het uitgangspunt is en blijft dat we ons aan de afspraken houden. De recente discussie over klantbenadering laat zien dat het heel belangrijk is dat we hierover met elkaar in gesprek blijven. Nog belangrijker is dat we hierover samen ook goede afspraken maken. Dat is ook de reden waarom we nu zorgvuldigheid betrachten en de dialoog aangaan met de met ons samenwerkende intermediairs en brancheorganisaties.

Nationale-Nederlanden staat voor een ‘level playing field’. Het intermediair kan al onze producten afsluiten en het totaalplaatje aan verzekeringen aanbieden. Daarbij blijven we tussenpersonen actief meenemen in de positionering en massamediale campagnes.

Een optimale bediening van de klant staat centraal in wat we doen. Niet via aparte bedrijven, labels en namen, maar met één merk in de markt waar de klant voor alles terecht kan. We willen daar zijn waar de klant is en de klant laten bepalen op welke manier deze zaken wil doen. Het intermediair blijft hierin een hele belangrijke distributiepartner, want vanwege de aard van onze diensten en de behoeften van onze klanten blijft, naar de toekomst toe, de nadruk liggen op persoonlijk advies.

De komende maanden willen wij gebruiken om de nieuwe Samenwerkingovereenkomst aan te bieden aan de met ons samenwerkende intermediairs en daarbij de gedragsregels toe te lichten. Uiteraard zullen we dit op een zorgvuldige en persoonlijke manier doen.”

GEEN REACTIES