Lloyd’s: Nederland blijft best verzekerde land ter wereld

Nederland is voor wat betreft schadeverzekeringen het best verzekerde land ter wereld. Zes jaar geleden stond Nederland ook al bovenaan.

Dat blijkt uit een rapport van verzekeringsmarktplaats Lloyd’s of London. Lloyd’s bepaalt deze ranglijst met de zogeheten ‘insurance penetration rate’, waarbij de in een land betaalde schadepremies worden afgezet tegenover het bruto binnenlands product. Nederland staat in deze ranglijst fier aan kop, met een penetratiegraad van 7,7%, gevolgd door Zuid-Korea (5,0%), de Verenigde Staten (4,3%) en Nieuw-Zeeland (4,2%).

In de vorige ranglijst uit 2012 bezette Nederland eveneens de eerste plaats, maar toen bedroeg de penetratiegraad nog 9,5%. Lloyd’s geeft geen expliciete verklaring voor deze daling, maar het is aannemelijk dat de premies van de verschillende schadeverzekering (inclusief zorg) geen gelijke tred hebben gehouden met de groei van het BBP. De betaalde schadepremies als percentage van het BBP in de ons omringende landen liggen aanmerkelijk lager. Het dichtst in de buurt komt Duitsland (3,4%), gevolgd door Frankrijk (3,2%), Oostenrijk (3,0%), Spanje en Denemarken (2,8%), Groot-Brittannië (2,4%) en Italië (2,1%).

Onderverzekerd
Onderaan bevinden zich landen uit Oost Azië en Noord- en Midden-Afrika. Deze landen hebben volgens het Lloyds-rapport dan ook vaker te maken met een zogeheten ‘insurance gap’, het verschil tussen de totale verwachte schade en de betaalde premies. Het land met het grootste verzekeringsgat als percentage van het BBP is Bangladesh (0,83%). Andere onderverzekerde Aziatische landen zijn onder meer China (0,49%), Vietnam (0,48%), Indonesië, Thailand, de Filipijnen en Japan. Deze landen zijn relatief vaker slachtoffer van natuurrampen als orkanen, overstromingen en aardbevingen. Verder staan in het overzicht Nieuw-Zeeland en Chili hoog genoteerd, eveneens vanwege de verwachte schade door natuurgeweld.

Overstroming
In het rapport van Lloyd’s wordt verder aangetoond dat de economische schade van overstromingen doorgaans veel groter is dan de verzekeringsuitkeringen die zijn gedaan bij deze overstromingen. Het gaat dan soms om vele, soms wel tientallen, miljarden. Het dichtst bij huis betrof de overstromingen in Duitsland in 2013. De totale economische schade bedroeg $17,4 mrd, de verzekerde schade $4,4 mrd.

Cyber
Een belangrijk opkomend risico is cybercriminaliteit. In 2017 bedroeg de schade van cyberaanvallen voor ondernemingen wereldwijd $608 mln, waarvan $445 in de VS. In de VS is het percentage bedrijven dat een cyberverzekering heeft momenteel hoger (53%) dan West-Europa (30-36%), aangezien de meeste Amerikaanse staten al strengere regelgeving hebben ten aanzien van datalekken. Verwacht wordt dat verzekeringspercentage in Europa zal toenemen nu de richtlijn GDPR van kracht is.

GEEN REACTIES