Lloyd’s: bedrijfskosten verzekeringsbranche zijn veel te hoog

Verzekeringsmarktplaats Lloyd’s of London wil met een aangescherpte strategie meehelpen om het kostenniveau van verzekeraars te verlagen en de ‘insurance gap’ te verkleinen.

De strategie werd deze week aan de buitenwereld gepresenteerd. De komende maanden zullen relevante marktpartijen worden geconsulteerd, waarna vanaf 2020 met de uitvoering ervan kan worden begonnen.

Kosten
Wat meteen in het oog springt, is dat Llloyd’s flink ageert tegen het hoge kostenniveau van de branche. Ondanks automatisering en productiviteitsstijgingen ligt de verhouding tussen bedrijfskosten en premies, net als in 1990, nog steeds rond de 40% (vwb de bij Lloyd’s aangesloten verzekeraars). Dat is aan klanten niet meer uit te leggen, vindt Lloyd’s. In het rapport wordt een vergelijking gemaakt met de bedrijfskosten gerelateerd aan een beursgang: deze liggen tussen de 4 en 13%. De hoge administratie- en acquisitiekosten van verzekeraars en makelaars zorgen ervoor dat grote bedrijven steeds vaker de risico’s zelf gaan opvangen, omdat dit goedkoper is. Lloyd’s stelt zich ten doel om de eigen bedrijfsprocessen simpeler, efficiënter en daarmee goedkoper te maken voor marktpartijen.

Innovatie
Verder wil Lloyd’s dat het productenaanbod beter gaat aansluiten bij het veranderende risicolandschap. De verzekeringsmarktplaats wijst erop dat de balansen van grote bedrijven steeds vaker bestaan uit immateriële activa in plaats van materiële activa. Verzekeringen zijn nog altijd toegespitst op de laatste categorie. Gecombineerd met het feit dat voor veel risico’s geen of onvoldoende (bv cyber) verzekeringen bestaat, ontstaat er een ‘insurance gap’. Lloyd’s wil daarom innovatie aanjagen om de dekking van polissen meer te laten aansluiten bij de risicobehoeften van bedrijven.

Investeerders
Daarnaast vindt Lloyd’s dat het makkelijker moet worden om kapitaal van investeerders aan te trekken. Vooral in de branche van herverzekeringen is daar steeds meer behoefte aan. Lloyd’s wijst bijvoorbeeld op Bermuda, die zich onder meer door hogere kapitaalinstroom, snel kon ontwikkelen tot een belangrijke ‘hub’ voor de herverzekeringsmarkt.

GEEN REACTIES