Hypotheekportefeuille ING Nederland groeit licht

Winst ING keldert

De hypotheekportefeuille van ING Bank in Nederland is in het eerste kwartaal van 2019 fractioneel gegroeid van €111,4 mrd naar €112,1 mrd.

De groei is voor ongeveer een half miljard euro afkomstig uit een netto groei: er is meer nieuwe productie dan aflossingen. Daar staat tegenover dat de aflossing op de portefeuille van Westland Utrecht (ongeveer €0,3 mrd) niet wordt gecompenseerd door nieuwe productie. Dit betreft een zogeheten gesloten boek-portefeuille.

ING stelt dat de marges op hypotheken in Nederland wat verbeterden in het eerste kwartaal. Maar omdat de marges op spaargeld en lopende rekeningen en op consumptieve leningen afnamen, daalde per saldo het renteresultaat van ING Nederland flink, met bijna zestig miljoen euro naar €874 mln. Ondanks de extreem lage spaarrente van 0,03% blijft ING nog steeds spaargeld aantrekken.

Enigszins opmerkelijk is de toename van het aantal werknemers bij de retailtak van ING in Nederland. Sinds medio vorig jaar is het aantal FTE’s met bijna vier duizend toegenomen naar 9.137. In het afgelopen kwartaal kwamen er bijna duizend werknemers bij. De kosten voor personeel nemen dan ook toe, maar door lagere kosten voor IT en toezicht/regelgeving dalen de bedrijfskosten.

GEEN REACTIES