Let bij zakelijke schadeverzekeringen goed op de voorwaarden

MoneyView breidt Woonlastenvergelijker voor verzekeringsadviseurs uit

Mkb’ers moeten goed op de voorwaarden letten als zij een zakelijke schadeverzekering afsluiten. Dat zegt onderzoeksbureau MoneyView naar aanleiding van het Special Item Zakelijke Schadeverzekeringen MKB dat in juni 2022 verscheen. Dekkingen kunnen per verzekeraar verschillen en soms moeten bepaalde dekkingen extra afgesloten worden. Verzekeraar Interpolis krijgt vijf sterren voor de voorwaarden in de product rating voor zowel de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven als de gebouwenverzekering. Nationale-Nederlanden en Univé hebben de beste voorwaarden voor rechtsbijstand voor bedrijven en a.s.r. staat op kop als het gaat om de verzekering voor inventaris en goederen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kan verschillende soorten aansprakelijkheid dekken. MoneyView heeft specifiek gekeken of de verschillende verzekeringen werkgeversaansprakelijkheid dekken. Dit is bij alle onderzochte verzekeringen mee te verzekeren. Deze dekking dekt het risico van werknemers die schade lijden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook arbeidsongevallen en de kosten die ontstaan door beroepsziekten zijn bij alle verzekeringen gedekt.

MoneyView geeft Interpolis vijf sterren voor de AVB, met name vanwege de ruime dekking voor milieu-aansprakelijkheid.

Rechtsbijstand voor bedrijven

Binnen de rechtsbijstandverzekering voor bedrijven wordt incassorechtsbijstand een steeds belangrijker item. Bedrijven hebben te maken met snel stijgende energie- en brandstofkosten en schaarser wordende grondstoffen. Te laat betalende klanten kunnen daardoor een extra groot probleem worden. Bedrijven kunnen dan een beroep doen op de rechtsbijstandverzekering, maar alleen als incassorechtsbijstand is meeverzekerd. In 80% van de gevallen is dit standaard het geval.

Ondernemers moeten er dus goed op letten of deze incassorechtsbijstand is gedekt. Daarnaast moeten ze erop letten of er een minimaal belang is dat van toepassing is. Is de onbetaalde rekening lager dan de zogenaamde franchise, dan doet de verzekeraar niets. Dit is bij een meerderheid van de verzekeraars het geval: bij 60% is de franchise hoger dan 250 euro en bij 27% 250 euro of lager. Ook wordt soms een eigen risico gehanteerd en vaak is er een wachttermijn na het afsluiten van de verzekering.

MoneyView geeft de voorwaarden van Nationale-Nederlanden en Univé vijf sterren. Voor Nationale-Nederlanden is dat vanwege de cyberdekking en de korte wachttijd. Univé krijgt de hoogste score doordat deze verzekering geen wachttijd kent en relatief hoge verzekerde bedragen voor externe kosten heeft.

Inventaris en goederen

Onder de inventaris- en goederenverzekering valt ook de dekking voor contant geld en waardepapieren. Ondanks de populariteit van contactloos betalen en pinbetalingen, wordt in Nederland nog steeds voor zo’n 20 miljard euro contant betaald. Slechts 9% van de verzekeringen biedt geen dekking voor contant geld. Bij ruim een derde is de dekking beperkt tot een bedrag tussen 500 tot 1000 euro. In de overige 55% van de gevallen is meer dan 1000 euro gedekt. Schade door vals geld of valse papieren is niet altijd meeverzekerd: in 27% van de gevallen draait de verzekerde daar zelf voor op.

De voorwaarden van de inventaris- en goederenverzekering van a.s.r. krijgen de hoogste beoordeling van MoneyView. Hier is een drietal redenen voor: er is een standaard dekking voor huurdersbelang zonder apart maximum verzekerd bedrag, voor bereddingskosten geldt geen apart maximum bedrag en de kosten voor contra-experts worden tot maximaal de redelijke kosten vergoed.

Gebouwenverzekering

Bij de gebouwenverzekering focust MoneyView vooral op de dekking voor blikseminslag. De schade door directe blikseminslag wordt door alle onderzochte verzekeringen vergoed. Een ander verhaal is het echter als de bliksem elders inslaat en er door inductie schade ontstaat. De meeste verzekeringen dekken deze schade wel, maar soms is het maximale verzekerde bedrag beperkt of wordt de schade alleen vergoed als de inslag plaatsvond op het eigen of het aangrenzende perceel. Dit is dus een punt om op te letten bij het kiezen van de verzekering.

Bij de gebouwenverzekeringen heeft MoneyView de voorwaarden van Interpolis als beste beoordeeld. Deze verzekering vergoedt niet-zichtbare schade aan zonnepanelen veroorzaakt door hagel. Bovendien geldt er geen afwijkend eigen risico bij stormschade.

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES