Meer marktaandeel maar dalend resultaat voor Monuta

Meer marktaandeel maar dalend resultaat voor Monuta

Het aantal verzekerden bij Monuta groeide in 2021 met 8% en de premie-omzet nam met 3% toe tot € 206,3 miljoen (waarvan €173,4 miljoen in Nederland en € 32,9 miljoen in Duitsland). Het marktaandeel in nieuwe verzekeringen steeg tot 33%.

Dit komt voornamelijk door de in 2020 gelanceerde nieuwe uitvaartverzekering met keuzevrijheid en flexibele premie. In totaal waren er eind 2021 ruim 1,7 miljoen mensen verzekerd bij Monuta, meldt het jaarverslag.

Daartegenover staat – voor het tweede achtereenvolgende jaar – een dalend financieel resultaat voor belastingen: € 27,2 miljoen; in 2021 was dat nog € 208,20. Dit is voornamelijk te wijten aan tegenvallende beleggingsopbrengsten. Doordat in 2020 de rente nog flink daalde, waren in dat jaar de waardes van met name de fondsen flink gestegen. In 2021 bewoog de rente veel minder, dus kwamen de ongerealiseerde koersresultaten over de beleggingen in deze fondsen aanzienlijk lager uit, licht een woordvoerster toe.

Wel hebben een verbeterde renteafdekking van de portefeuille en meer gedetailleerde inschattingen van polishoudergedrag geleid tot een geringer kapitaalbeslag. Dat heeft een positieve invloed gehad op de solvabiliteitsratio. De Solvency-II-ratio nam in 2021 toe van 156% naar 165%.

Voor de uitvaartverzorgers was 2021 opnieuw een bewogen jaar. Door de sterftepieken in het voorjaar en het najaar nam de werkdruk toe. Het bedrijf heeft ruim 14.000 uitvaarten verzorgd.

Daarnaast heeft Monuta een nieuwe merkcampagne gelanceerd: Open over afscheid. Bedoeling is dat deze de uitvaartverzorger en verzekeraar helpt mensen meer open te laten zijn over de dood. Hiermee borduurt het bedrijf voort op haar missie: voor iedereen een afscheid met een goed gevoel.

Bron: Monuta

 

GEEN REACTIES