‘Klant moet zich verzekeren voor schadebehandeling’

copyright Pixabay

Klanten van schadeverzekeraars zouden niet alleen het betreffende object moeten verzekeren maar ook voor een bedrag voor deskundige ondersteuning bij schade.

Dat stelt Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur van D&O, een adviesbureau voor financiële intermediairs. Daarmee stelt Oosterbaan Martinius een andere financieringsvorm voor, voor de kosten van schadebehandeling. Traditioneel worden de kosten van schadebehandeling door financieel adviseurs gefinancierd uit de provisie.

“Financiering van provisie uit provisie functioneert denk ik op zich goed, maar wanneer premies en/of provisies dalen kan er een moment komen waarin dit bedrijfseconomisch gaat knellen”, aldus Oosterbaan Martinius in een toelichting. Hij zou het zeer betreuren wanneer bij dalende marges kantoren gedwongen zouden worden concessies te doen aan de kwaliteit van de schadebehandeling. “Ik denk dat het verstandig is om tijdig na te denken over mogelijke alternatieve financieringsmethodes. Zo een alternatief kan zijn dat de klant niet alleen het object verzekert, maar ook een bedrag om bij schade zich van deskundige ondersteuning te voorzien. In dat geval ontvangt dus de klant een extra bedrag bij schade. Het is dan aan de klant om zelf hiervoor een goede deskundige te zoeken die hem bij de schade begeleidt. Je bevordert daarmee de professionalisering van de onafhankelijke schadebegeleiding.”

Een kwalitatief hoogwaardige schadebehandeling vormt volgens D&O een belangrijk onderdeel van de profilering van de financieel adviseur als onafhankelijk adviseur die naast de klant staat. Niet omdat aanbieders volgens D&O niet te vertrouwen zouden zijn, maar wel omdat bij schades klanten extra aandacht op prijs stellen én omdat er nu eenmaal bij de schadeafwikkeling natuurlijk verschillende visies kunnen bestaan. Dan is het belangrijk dat de gedachtewisseling tussen de deskundige van de aanbieder en de consument juist door de aanwezigheid van een deskundige aan de zijde van de klant op een gelijk niveau kan plaatsvinden, aldus D&O.

GEEN REACTIES