Interpolis: ondernemers maken zich zorgen om terugbetalen coronasteun

Interpolis: ondernemers maken zich zorgen om terugbetalen coronasteun

Hoewel de coronacrisis voorbij lijkt te zijn, zijn de problemen voor veel ondernemers nog niet voorbij. Veel ondernemers ontvingen tijdens de coronacrisis financiële steun van de overheid maar sommige ondernemers moeten een deel daarvan terugbetalen. Een vijfde van de ondernemers maakt zich nu zorgen over het terugbetalen van de ontvangen coronasteun. Dat blijkt uit de BedrijvenMonitor van Interpolis.

Minder nieuwe opdrachten en lagere omzet

Het is voor veel ondernemers lastiger geworden om nieuwe opdrachten binnen te halen. Van de respondenten geeft 12% aan hier meer moeite mee te hebben. Voor maar liefst 43% van de ondernemers heeft het werven van nieuwe klanten nu de hoogste prioriteit. Voor een derde van de ondernemers geldt dat de omzet in het afgelopen jaar lager is geworden. Voor 2022 verwacht 13% van de ondernemers een lagere omzet. Daarnaast treft de hoge inflatie ook de ondernemers. Dit vertaalt zich in een minder coulante houding ten opzichte van klanten en leveranciers als het gaat om het betalen van facturen. Interpolis verwacht dat het aantal incassozaken en contractuele geschillen toe zal nemen. De verzekeraar ziet hierin voor het eerst sinds lange tijd al een kleine toename.

René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis: “Naast de zorgen over het binnenhalen van nieuwe opdrachten horen wij van ondernemers dat er minder coulance is richting afnemers en leveranciers. De afgelopen twee jaar toonden ondernemers begrip voor partijen die tijdelijk afspraken over andere betaalvoorwaarden wilden maken. Nu zien we dat relatief oude vorderingen als incassozaak worden ingediend. Dit lijkt samen te gaan met het stoppen van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 april. Ondernemers moeten weer volledig op eigen benen staan en soms de van de overheid ontvangen coronasteun terugbetalen. Dat zorgt ervoor dat de zorgen bij een groep ondernemers toenemen.”

Inflatie

Het stoppen van de coronasteun gaat samen met de sterk stijgende inflatie. Voor ondernemers is dat een extra reden tot zorg. Zij moeten op zoek naar een manier om toch het hoofd boven water te houden. Interpolis waarschuwt ondernemers niet zonder meer de voorwaarden van bestaande contracten aan te passen. Voets: “Ga altijd eerst het gesprek aan met de partij waar de overeenkomst mee is gesloten en kijk of er ruimte is om er samen uit te komen. Daarnaast kun je ook altijd advies inwinnen bij je rechtsbijstandverzekeraar. Voor het tegengaan van problemen die ontstaan door oplopende inflatie adviseren wij om leveranciers en klanten inzicht te geven in waarom je bijvoorbeeld hogere prijzen rekent voor je producten en diensten. Door het gesprek niet uit de weg te gaan ontstaat er vaak meer begrip om er samen uit te komen.”

Ondernemers blijven positief

Een grote meerderheid van de ondernemers verwacht dat hun bedrijf eind 2022 nog bestaat, 85% acht dit (zeer) waarschijnlijk. Wel verwacht 25% minder te gaan investeren. De online aanwezigheid (28%) en online dienstverlening (23%) zijn zaken waarin de ondernemers in 2022 verwachten te investeren. Ook verduurzaming staat hoog op de agenda bij 20% van de ondernemers. De belangrijkste drijfveren hiervoor zijn dat dat op de lange termijn kosten gaat besparen en dat het goed is voor het milieu en het imago van de ondernemer.

Bron: Interpolis

GEEN REACTIES