Stijgende hypotheekrente zorgt voor afvlakking prijsstijgingen

Stijgende hypotheekrente zorgt voor lichte afvlakking prijsstijgingen
© Frank Magdelyns, Pixabay

Vanwege de oplopende hypotheekrente zijn grote prijsstijgingen op de huizenmarkt zoals in 2021 niet meer reëel. Maar door het grote vraagoverschot is een daling van de huizenprijzen voorlopig niet te verwachten.

Dat zeggen de onderzoekers van de 37e Monitor Koopwoningmarkt, die vorige week werd gepresenteerd. Het aantal hypotheekaanvragen bereikte in het eerste kwartaal van 2022 een nieuw record van 191.300. Circa 60% daarvan had betrekking op een bij- of oversluiting van hypotheken.

Desondanks daalde het aantal nieuw afgesloten hypotheken in het afgelopen kwartaal wel iets sterker dan gebruikelijk is ten opzichte van het voorliggende vierde kwartaal. Dit zou kunnen wijzen op een zekere ontspanning van de hypotheekmarkt. Daarbij kwam ook de forse stijging van de hypotheekrente van 1,4% aan het begin van dit jaar, naar ongeveer 2,9% in de maand mei. Dit zet de leencapaciteit van huishoudens onder druk.

Prijsstijging minder fors

De Prijsindex bestaande koopwoningen (PBK) van het CBS kwam in het eerste kwartaal van 2022 nog 20,3% hoger uit dan een jaar geleden en 4,2% hoger ten opzichte van het voorliggende kwartaal. Maar de mediane koopprijs van de NVM daalde in het eerste kwartaal met 2,1% in vergelijking met het voorliggende kwartaal. Overigens is er op jaarbasis nog steeds sprake van een prijsstijging van 13,7%. Over de hele linie beschouwd is er dus sprake van een lichte afvlakking van de prijsstijgingen.

Consumentenvertrouwen

Het vertrouwen van de consument lijkt bovendien flink geraakt te worden door het uitbreken van de oorlog en de economische gevolgen daarvan (minder groei, hogere inflatie en hogere rente). Het algemene consumentenvertrouwen zakt in het eerste kwartaal van 2022 verder terug tot ongeveer het niveau van medio 2013.

Het aantal door de NVM geregistreerde verkopen (bijna 28.900 woningen) daalde in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van zowel het vorige kwartaal (-18,0%) als het eerste kwartaal van 2021 (-18,7%). Daarmee is de dynamiek op de markt van bestaande koopwoningen terug op het niveau van begin 2014.

Minder nieuwbouw

Op de nieuwbouwmarkt is ook een verminderde dynamiek. In de tweede helft van 2021 werden zo’n 15 tot 20% minder nieuwbouw koopwoningen aangeboden en verkocht dan in de eerste jaarhelft.

Ook het aantal verleende bouwvergunningen voor koopwoningen zakte in het derde en vierde kwartaal van 2021 ver terug ten opzichte van de eerste jaarhelft (-15%). Het aantrekken van de nieuwbouwproductie is dan ook in de komende twee jaar nog niet te verwachten. En door het beperkte aanbod van nieuwbouwwoningen stagneert de doorstroming vanuit de bestaande woningvoorraad. In 2021 is het aanbod van bestaande koopwoningen fors teruggelopen, terwijl de vraag onverminderd hoog blijft.

Toekomst ongewis

Het voorspellen van de ontwikkelingen op de koopmarkt is lange tijd niet zo lastig geweest, door de mogelijke effecten van de Russische inval in Oekraïne op de (wereld)economie en de nauwelijks in te schatten ontwikkeling van de kapitaalmarktrente. Maar vermoedelijk zal de koopwoningmarkt in de komende kwartalen niet in zwaar weer terecht komen, verwachten de onderzoekers.

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, Centraal Bureau voor de Statistiek, De Hypotheekshop, Hypotheken Data Netwerk, Nationale Hypotheek Garantie, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, en Vereniging Eigen Huis. De monitor wordt beheerd vanuit het Expertisecentrum Woningwaarde van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

 

GEEN REACTIES