Interpolis: een op de zes Nederlanders heeft nog geen rookmelders

Interpolis: een op de zes Nederlanders heeft nog geen rookmelders

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke verdieping van de woning een rookmelder te hebben. Toch heeft volgens de WoonMonitor van verzekeraar Interpolis 17% van de huishoudens nog geen rookmelders in huis. De belangrijkste reden: mensen denken er gewoon niet aan. Hoewel er waarschijnlijk weinig aan handhaving van de verplichting gedaan gaat worden, is het toch verstandig rookmelders op te hangen. Ze zijn bedoeld voor preventie en dragen bij aan de veiligheid van de bewoners.

Uitbreiding van de verplichting, maar minder strenge regels

Sinds 2003 zijn rookmelders al verplicht in nieuwbouwwoningen. Uiteraard was het toen ook al verstandig ze ook in oudere woningen toe te passen. Vanaf 2022 wordt het dus ook voor bestaande woningen verplicht. De regels zijn wel iets soepeler. Waar in nieuwbouwhuizen de rookmelders op netspanning moeten zijn aangesloten en onderling gekoppeld moeten worden, hoeft dit in de bestaande bouw niet. In deze woningen zijn losse rookmelders op batterijen voldoende.

Weinig zorgen om brandveiligheid

Uit de WoonMonitor blijkt dat 73% van de Nederlanders zich weinig tot geen zorgen maken over brandgevaar. Maar liefst 90% voelt zich veilig in de eigen woning. Vreemd genoeg zijn het vooral de mensen die zich wel zorgen maken over de brandveiligheid die minder vaak rookmelders geplaatst hebben. Patty Jansen, gedragsonderzoeker bij Interpolis en gepromoveerd op preventieve maatregelen tegen brand of inbraak aan de TU Eindhoven, zegt: “De voornaamste reden dat mensen (nog) geen rookmelders hebben, is dat ze er gewoon niet aan denken. Over het algemeen zijn mensen niet bezig met brand of brandpreventie. Daarnaast weten mensen vaak niet goed waar en hoe ze rookmelders moeten ophangen en denken ze dat dit veel moeite kost. Ook kunnen mensen een rookmelder irritant vinden: ze denken dat deze vaak onnodig afgaat, bijvoorbeeld door koken of douchen.”

Jansen wijst er verder op dat het belangrijk is de rookmelders regelmatig te testen. Zo’n 92% van de mensen zou denken dat hun rookmelders werken, terwijl volgens het Instituut Fysieke Veiligheid ongeveer een derde niet werkt. Dit komt onder andere door lege batterijen die niet vervangen zijn. Daarnaast is er ook nog een groep mensen die wel rookmelders heeft aangeschaft, maar deze in de verpakking heeft laten zitten.

Huurwoningen

De verplichte aanwezigheid van rookmelders geldt niet alleen voor koopwoningen, maar ook voor huurwoningen. De verhuurder is verantwoordelijk van de plaatsing van de rookmelders. Toch is nu bij 20% van de huurwoningen nog geen rookmelder aanwezig. Veel huurders wachten tot hun verhuurder de rookmelders voor ze regelt, maar dat komt niet ten goede aan hun gevoel van veiligheid.

Hoewel Interpolis liefst zou zien dat iedereen rookmelders zou installeren, zal de verplichting vanuit de overheid geen invloed hebben op de dekking bij schade.

Bron: Interpolis

GEEN REACTIES