De Jager houdt vast aan spoorboekje

De Jager houdt vast aan zijn plan het beperkt provisieverbod te laten ingaan op 1-1-2013. Dat zei hij op het Adfiz-congres. Vanaf die datum рook geen efficiencyvergoedingen meerс. “Burgers moeten fluitend naar uw burelen stromen om al hun financiële vragen en problemen vol vertrouwen in uw capabele handen te leggen. Dat zijn al die mensen die daar dan ook weer fluitend vertrekken nadat u voor hen de juiste boom heeft gevonden in het woud van verzekeringen en hypotheken. Nu – zo las ik in een onderzoek van de ING – gaat de gemiddelde Nederlander liever naar de tandarts dan naar een financieel adviseur… Zelfs een kerstdiner met de schoonouders scoorde hoger… Alleen filerijden op zondagmiddag is minder populair!”

Er is dus werk aan de winkel, concludeerde hij. “Niet alleen omdat ik het beste voor heb met ondernemers in het algemeen en de financiële sector in het bijzonder, maar zeker ook omdat u een belangrijke dienst verleent, een belangrijke maatschappelijke rol vervult.” Hij greep het SEO-rapport aan om nog eens te benadrukken dat de cultuuromslag binnen de branche niet van harte tot stand komt. “Het is tijd voor grotere stappen, tijd voor twee nieuwe, relatief ingrijpende maatregelen.” Hij herhaalde de termijn waarop het provisieverbod definitief ingaat: 1 januari 2013. Ook dan moet het Dienstverleningsdocument gestandaardiseerd zijn.

Zuivere verhoudingen

“Wat er dus moet gebeuren is dat de markt zich ontwikkelt tot een zuiver model waarbij er geen sprake meer is van belangenverstrengeling. Het provisieverbod is daar een belangrijke stap in en ik hoop dat de markt zich actief zal richten op het inrichten van zuivere verhoudingen.” Daarbij hoort niet een fenomeen als efficiencyvergoeding, hield De Jager zijn gehoor voor.

“Bij die ‘zuivere verhoudingen’ hoort er eigenlijk ook geen geldstroom meer te zijn tussen adviseur en bank of verzekeraar. Dus geen efficiencyvergoedingen meer. Ik weet het: Adfiz denkt daar anders over. U vindt dat de vergoedingen die nu betaald worden voor bepaalde administratieve werkzaamheden kunnen – moeten – blijven bestaan. Maar dat is misschien toch nog de ‘oude wereld’, de tijd dat agent en aanbieder gehuwd waren in gemeenschap van goederen. Het is tijd voor duidelijke huwelijkse voorwaarden. Ik ga de komende tijd kijken hoe we dit in de praktijk op een nette manier kunnen vormgeven, zonder afbreuk te doen aan de nieuwe verhoudingen.”

Publiekcampagne

De Jager is bereid mee te werken aan een voorlichtingscampagne: “Om mensen duidelijk te maken dat en ook waarom ze hun financiële adviseurs ‘opeens’ direct moeten gaan betalen is het misschien een goed idee om een publiekscampagne te organiseren. Daar kunnen we het samen over hebben.”

GEEN REACTIES