Asbest prominent aanwezig in nieuwe PE-examens schade

‘Praktijk bij asbestbescherming is doorgeslagen’
© Pixabay

Adviseurs voor particuliere en zakelijke schadeverzekeringen zullen zich voor de nieuwe PE-examens flink moeten verdiepen in de laatste ontwikkelingen omtrent asbest.

Dat blijkt uit het overzicht van de nieuwe toetstermen voor de PE-examens, die het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening heeft opgesteld. De nieuwe toetstermen gelden vanaf de examens die vanaf 1 april dit jaar worden afgenomen.

Het onderwerp asbest komt opvallend vaak voor in het overzicht voor de PE-toetstermen voor adviseur schade zakelijk en adviseur schade particulier. Dit is vooral het gevolg van het verwerpen van het asbestverbod door de Eerste Kamer in juni vorig jaar. Dit besluit kwam nogal onverwacht voor verzekeraars, die er in hun dekking al op voorsorteerden dat asbestdaken zouden verdwijnen. Aanvankelijk was de sector wat besluiteloos ten aanzien van dit onderwerp, maar uit het beleidsplan 2020 van het Verbond van Verzekeraars komt naar voren dat men het heeft geaccepteerd en dat er vooralsnog wel dekking wordt geboden voor de schade ten gevolge van asbest, al dan niet aflopend in de komende jaren.

Van de adviseur wordt voor de PE-examens verwacht dat hij/zij kan uitleggen dat de verzekeraar de schade meestal baseert op een bedrag dat lager is dan de herbouwwaarde en weet welke methoden verschillende verzekeraars hanteren om de hoogte van de schade aan een asbestdak vast te stellen. Ook moet de adviseur op basis van de polisvoorwaarden kunnen beoordelen in hoeverre schade aan een asbestdak en de opruimingskosten door de verzekeraar worden vergoed en wat de rol van de Stichting Salvage is bij een asbestbrand.

In het PE-examen schade zakelijk komt daar nog een ander asbestonderwerp bij, namelijk mensen die tijdens hun werk door asbest ziek zijn geworden. Werknemers kunnen (voormalige) werkgevers hiervoor aansprakelijk stellen. Op hun beurt proberen werkgevers onder aansprakelijkheid uit te komen door te stellen dat deze verjaard is. Om te kunnen vaststellen dat dit beroep terecht is, heeft het Instituut Asbestslachtoffers recentelijk een deskundigenpanel verjaring asbestzaken ingesteld. Een adviseur moet voor het PE-examen weten welke problemen een rol spelen wat betreft verjaring bij asbestslachtoffers en weten wat het deskundigenpanel doet.

GEEN REACTIES