Opstalverzekeraars passen vergoedingen asbestschade aan

Opstalverzekeraars passen vergoedingen asbestschade aan
© Pixabay

Opstalverzekeraars stellen zich in op het aanstaande verbod op asbestdaken. Omdat deze daken voor 1 januari 2025 vervangen moeten zijn, betaalt een aantal verzekeraars bij schade niet meer de volledige herstelkosten. Dat meldt de Consumentenbond na een rondgang.

Het verbod op asbestdaken is een jaar opgeschoven, naar 1 januari 2025. De Tweede Kamer stemde op 16 oktober 2018 in met een voorstel hierover van staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Univé
Met het oog op het komende verbod hebben Centraal Beheer, FBTO en Interpolis per 1 juli 2018 hun afschrijvingspercentages voor asbestdaken aangepast. Vindt er een (gedekte) schade plaats in 2018, dan stellen deze verzekeraars de waarde vast op 25% van nieuwe dakbedekking of gevelbekleding van dezelfde soort. Daarna neemt dat verder af tot 20% (2019), 15% (2020), 10% (2021) en ten slotte 5% (2022 of later). Univé heeft sinds 1 januari 2018 een vergelijkbare regeling, maar die geldt voor zakelijke klanten.

Reaal en nowGo
Reaal en nowGo hanteren bij het vaststellen van de vergoeding bij schade aan asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding een aftrek vanwege waardevermindering of veroudering door slijtage. Daarbij houden zij onder meer rekening met de leeftijd van de dakplaat, de conditie van het oppervlak door verwering én de wet- en regelgeving rondom asbesthoudende daken en gevelbekleding.

Klaverblad
Bij Klaverblad is asbest ‘in specifieke gevallen’ via een clausule uitgesloten. Een huiseigenaar die weet dat zijn woning asbest bevat, kan nog wel een opstalverzekering bij Klaverblad afsluiten. Maar afhankelijk van de situatie/hoeveelheid wordt dan het volgende uitgesloten: schade aan asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding; kosten voor het opruimen en/of saneren van asbest en asbesthoudende zaken (deze uitsluiting geldt niet na een brand of ontploffing); de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door asbest of asbesthoudende zaken.

Zestien andere opstalverzekeraars laten weten nu geen afschrijvingsregeling of andere beperking te hebben voor asbestdaken, maar er in de komende jaren wellicht wel een in te gaan voeren.

Dekking
Onder de dekking van de opstalverzekeraars valt het opruimen van asbestresten in het eigen huis en bij de buren, na bijvoorbeeld een brand, storm of ontploffing. Saneringskosten vallen meestal ook onder de dekking, meestal tot een bepaald maximumbedrag of -percentage van het verzekerd bedrag (VB). Bij Aegon Basis, Allianz en Klaverblad Budget is asbestsanering niet gedekt, bij Aegon Allrisk optioneel. Centraal Beheer, FBTO en Interpolis vergoeden tevens (tot een maximumbedrag) de kosten van het verwijderen van asbest afkomstig uit een andere woning.

Aansprakelijkheidsverzekeringen
Bij veel aansprakelijkheidsverzekeringen is asbestschade uit de dekking gehaald. De aansprakelijkheidsverzekeringen van ABN Amro, ANWB, ASR, Ditzo, ING, Klaverblad, Nationale-Nederlanden, Ohra, Unigarant en ZLM bieden die dekking nog wel aan.

Bron: Consumentenbond

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES