‘Verzekeraars kijken kat uit de boom na schrappen asbestverbod’

copyright Pixabay

Na het onverwachte ‘nee’ van de Eerste Kamer tegen het voorgestelde asbestverbod in 2024, tonen verzekeraars zich vooralsnog afwachtend, zo signaleert tussenpersoon LTO Verzekeringen.

‘Niemand had deze uitspraak van de Eerste Kamer zien aankomen’, zo begint Benjamin Overkleeft, adviseur bij LTO Verzekeringen (gelieerd aan de welbekende agrarische branchevereniging), zijn analyse voor Findinet. Tegen de verwachtingen in zette de Senaat een streep door het door het kabinet voorgestelde verbod op asbesthoudend materiaal in dakbedekking. Dit verbod zou een logisch sluitstuk zijn geweest van het asbest-ontmoedigingsbeleid van de afgelopen decennia. Voor 2024 zouden alle daken asbestvrij moeten worden gemaakt, zowel bij woonhuizen als bij agrarische stallen en loodsen (waar het gaat om zeer veel vierkante meters). De Eerste Kamer vond dit een te grote financiële belasting voor burgers en boeren en zei ‘nee’.

Anticiperen
Ook verzekeraars waren er ‘gewoon van uitgegaan’ dat het verbod er in 2024 zou komen, stelt Overkleeft. ‘Je zag de markt in de afgelopen jaren anticiperen. Sommige verzekeraars trokken zich helemaal terug uit het verzekeren van asbestschade. Anderen schrapten de dekking van de gevolgen van asbestemissies vanwege dakschade door hagel. Daarnaast hanteerden sommige verzekeraars een soort afschrijvingssysteem, waarbij tot 2024 elk jaar de schadevergoeding per vierkante meter (asbesthoudend) dak werd afgebouwd. Tot slot gaan de meeste verzekeraars zeer terughoudend om met het accepteren van nieuwe agrarische klanten met asbesthoudende daken.’

Afwachten
Hoe zullen verzekeraars nu met het feit omgaan dat het asbestverbod van tafel is? Overkleeft verwacht dat de meeste partijen eerst eens de kat uit de boom zullen kijken. ‘Wat gaat de politiek nu doen? Wat gaan asbestsaneerders doen? Mijn indruk is dat iedereen nu een beetje op elkaar zit te wachten.’ De LTO-adviseur schat in dat de dekking van asbestschade in 2024 niet zal stoppen en dat verzekeraars voorlopig de betreffende polissen handhaven. ‘Aan de andere kant is het waarschijnlijk dat er steeds meer asbestdaken zullen gaan verdwijnen en dat het onderscheid tussen verzekeringen voor asbestvrije en asbesthoudende daken sterk gaat toenemen.’ Voor de laatste categorie zou dit volgens Overkleeft kunnen betekenen dat de premie voor milieuschadeverzekeringen fors gaan stijgen.

Zorgvuldig
Al met al nog geen heel duidelijk beeld en voor zijn eigen werk betekent het dat Overkleeft ‘nog scherper en zorgvuldiger’ moet kijken: hoe is de klant er aan toe en wat zijn de plannen van verzekeraars voor bestaande en nieuwe klanten? In welke situatie is de klant het beste af? ‘Belangrijk daarbij is wat de verhouding is tussen de kosten voor het vervangen van het asbestdak vergeleken met mogelijk hogere premies. Daarnaast lopen varkenshouders grotere risico’s dan melkveehouders, je ziet nu al dat sommige verzekeraars varkenshouders niet meer in hun portefeuille willen hebben. En uiteraard moet je als agrariër de financiële armslag hebben om een dak te kunnen vervangen.’

GEEN REACTIES