Adfiz en Unigarant ruziën over provisie

Unigarant moet haar kostenprobleem niet afwentelen op de adviseur via provisieverlaging, vindt branchevereniging Adfiz. Unigarant zegt zich niet in het beeld van Adfiz te herkennen.

Adfiz sprak de afgelopen maand meerdere keren met Unigarant over de, in haar ogen, onredelijke provisieverlaging op het Woonpakket Plus. Het betreft een verlaging van 25 naar 20%. ‘Als Unigarant verdere verhoging van de premie geen reële optie vindt, dan moet zij de eigen operationele kosten en schadelast verlagen’, stelt Adfiz in een persverklaring. Unigarant geeft aan dat ze kostenbesparingen in de eigen organisatie doorvoeren maar dat de aanhoudende stijgende schadelast het onverantwoord maakt om blijvend een kwart van de premie aan provisie uit te keren.

Maatregelen die nodig zijn om de schadelast te beheersen zoals risicoselectie, preventie en aanpassing van de polisvoorwaarden, vragen volgens Adfiz juist betrokkenheid van de adviseur. ‘Verlaging van de provisie werkt averechts. Adfiz vindt dit niet acceptabel.’

Unigarant is niet bereid terug te komen op haar besluit want zij beroept zich in haar weerwoord op marktconformiteit, aldus de branchevereniging. Door de gestegen premie zou een lager provisiepercentage resulteren in een vergelijkbare marktconforme vergoeding voor werkzaamheden. Adfiz stelt dat dit een gelegenheidsargument is omdat Unigarant bij premiedalingen het provisiepercentage de afgelopen jaren ook niet verhoogd heeft.

Unigarant benadrukt volgens Adfiz dat de provisieaanpassing eenmalig is. Op verzoek van Adfiz is Unigarant dan ook bereid te zijn te kijken naar de bepalingen in de SWO waarop ze nu de aanpassing baseert. Omdat Unigarant weigert dat nu te doen, schuift de ANWB-dochter volgens Adfiz de kans voor zich uit de SWO in lijn te brengen met wat voor bestaande overeenkomsten marktconform is. ‘Dat dwingt tot de pijnlijke vraag of Unigarant op dit moment alleen oog heeft voor het eigen bedrijfsresultaat of ook voor haar business partners. We gaan zien of het inderdaad eenmalig is of dat deze toezegging lippendienst blijkt te zijn. Adfiz zal in ieder geval in gesprek blijven met Unigarant om de spelregels voor samenwerking te verbeteren voor de adviseurs en hun klanten.’

Unigarant stelt dat de opmerkingen van Adfiz afbreuk doen aan de gevoerde gesprekken en dat dat de verlaging juist zorgvuldig wordt doorgevoerd. De aanpassing wordt gedaan in twee stappen binnen een termijn van twee jaar. De beloning die het intermediair ontvangt, komt volgens Unigarant daarmee in lijn met de vergoeding die Unigarant biedt bij de meeste andere verzekeringsproducten.

Bron: Adfiz, Unigarant

GEEN REACTIES