LEVEN

Berichten die betrekking hebben op de branche : LEVEN

BKR: Ondanks kredietregistratie nog steeds lening mogelijk

Consumenten die begin deze eeuw een overlijdensriscoverzekering hadden afgesloten, konden veel premie besparen als zij in de afgelopen jaren waren overgestapt naar een andere...

Uit een onderzoek van Aegon en Motivacton blijkt dat steeds meer jongeren lijden aan 'geldregelhekel'. Wat is een goed medicijn? Het is een leuk gevonden woord:...
Zelfstandigen Bouw doet ‘wat verzekeraars niet willen of niet kunnen’

Zelfstandigen Bouw start een eigen arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp’ers: de AOV Bouw. De voorziening doet denken aan de principes van een broodfonds. De beroepsorganisatie zegt...
Ernstige werkachterstand bij ING

Nog maar twee jaar geleden verkeerde ING Bank in een diep dal op de hypotheekmarkt. Gisteren werd de bank uitgeroepen tot beste geldverstrekker van...

SOLVABILITEIT Waarom is dat een probleem? Wordt dat een probleem?  Je kunt Solvabiliteit natuurlijk zoeken via een herverzekering? Maar is die oplossing niet veel te duur? Hebben we...

Findinet richt zich specifiek op nieuws voor verzekeraars, makelaars, Gevolmachtigde agenten en het intermediair. Dat onze lezers de website ook raadplegen als naslagwerk, wordt ons...

Momenteel breken alle verzekeraars hun hoofd over Compliance met Solvency 2. Het is overigens betreurenswaardig dat de markt zelf niet in staat is gebleken om...
Nominaties Adfiz Prestatie Onderzoek bekend. Nh1816 staat vier keer op de lijst

Nh1816 is vier keer genomineerd als winnaar in het doorlopende Prestatie Onderzoek van Adfiz. Ook Klaverblad, Allianz, Scildon en Dela worden meer dan één...
Scildon en Waard vernieuwen Raad van Commissarissen

Scildon en Waard Verzekeringen (beide dochterondernemingen van Chesnara Holdings BV) vernieuwen hun Raden van Commissarissen. Twee leden van de Raden hebben hun maximale zittingstermijn...

Waar mijn collega Hans van Ommen vorige week bij verzekeraars weer een patroon herkende van hooggespannen ICT-verwachtingen, wil ik vandaag even stilstaan bij de...

Het middellange beleidsplan 2019-2021 van het Verbond van Verzekeraars staat vol met goede voornemens als het ‘invullen van de maatschappelijke rol’, het ‘aangaan van...
Verzekeraars verwachten aanzienlijk lagere beleggingsrendementen

Verzekeraars uit alle delen van de wereld verwachten dat hun beleggingsrendementen zullen kelderen. Ze zetten meer risicomanagement in en verkorten hun investeringstermijnen. Dit als...

Wie de kop van dit artikel even op zich in laat werken, die snapt ook wel dat hier niets bijzonders aan de hand is....

"De financiële sector moet dienstbaar zijn aan burgers en bedrijven. Minister Hoekstra van Financiën wil daarom blijvend inzetten op stabiliteit, integriteit en innovatie. Zo...

MADRID – De 62-jarige Manuel wordt ervan verdacht het lichaam van zijn 92-jarige moeder gedurende meer dan 12 maanden in haar woning bewaard te...
Consumentenbond en Woekerpolis.nl starten procedure tegen Achmea

Verzekeraar Achmea blijft vooralsnog vasthouden aan een CDC-regeling voor haar werknemers. FNV, CNV en De Unie wisten met succes een IDC-pensioen te voorkomen. Dat blijkt...
KPMG: Verzekeraars worstelen met winstgevendheid

Sinds 2014 is het bedrag aan claims voor verzekeraars hoger dan het bedrag aan premie-inkomsten. Vooral bij levensverzekeraars is een consolidatieslag aan de gang....

De forse groei van de premiepensioeninstellingen (ppi’s) zijn een teken dat Nederland zich beweegt richting een DC-stelsel. ‘Bedrijven wachten niet meer op de polder.’ Dat...
Hypotheek via onafhankelijk adviseur is op termijn duizenden euro’s goedkoper

Per eind september hadden Nederlandse verzekeraars voor bijna zestig miljard euro aan beleggingen uitstaan in Nederlandse hypotheken. Dat blijkt uit statistieken van toezichthouder DNB. Het...
BrightPensioen introduceert AOV en pensioenopbouw in één voor zzp’er

BrightPensioen lanceert in samenwerking met SharePeople en Allianz een oplossing voor twee problemen waar veel zzp’ers tegen aanlopen: ze sluiten geen AOV af omdat...
Partners van Findinet: