ECB en ACM beïnvloeden de hypotheekrente

© De Hypotheekshop

Al maanden is de inflatie een belangrijk onderwerp voor beleggers op de kapitaalmarkt. De vraag was of de inflatie voldoende daalt, zodat centrale banken hun rente kunnen verlagen. Dit is belangrijk voor consumenten op de huizenmarkt, omdat beleidsrentes en kapitaalmarktrentes de hypotheekrente beïnvloeden. Uiteindelijk is er nu een verlossend woord: de Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt de rente voor het eerst sinds 2019. Veel economen verwachten dat hierdoor de korte hypotheekrente (variabel tot 2 jaar vast) licht zal gaan dalen. De (middel)lange hypotheekrente kan ook dalen, maar dat is afhankelijk van inflatieverwachtingen. De ECB is voorzichtig over verdere toekomstige verlagingen. De mogelijke daling van de korte hypotheekrente is vooral gunstig voor huizenkopers. Hoewel de focus vaak ligt op de lange hypotheekrente (met name 10 jaar vast met NHG), is de korte hypotheekrente in veel gevallen belangrijker. Veel doorstromers kopen eerst een nieuwe woning voordat ze hun oude woning verkopen. Zij sluiten een tijdelijke overbruggingsfinanciering af om de overwaarde van de oude woning te gebruiken voor de aankoop. De maandlasten van zowel de overbrugging als de hypotheek op de oude woning worden bepaald door de korte hypotheekrente. Met huidige korte rentes van 5% à 6% is financiering soms moeilijk haalbaar, wat gevolgen heeft voor de doorstroming op de woningmarkt en het aanbod voor bijvoorbeeld starters.

ACM
Naast de ECB gaat de komende tijd nog een tweede instantie invloed uitoefenen op de hoogte van de hypotheekrente: de ACM. Volgens de ACM blijven spaarrentes achter door te weinig concurrentie tussen banken. Drie grootbanken domineren de markt, waardoor er weinig druk is om spaarrentes te verhogen. De ACM raadt aan overstapdrempels te verlagen en transparantie te verbeteren om concurrentie te stimuleren en consumenten beter te informeren.

Grootbanken
Sinds de kloof tussen stijgende hypotheekrentes en langzamer stijgende spaarrentes is gegroeid, is het marktaandeel van de grootbanken en hun dochterlabels op de hypotheekmarkt toegenomen. Het lijkt erop dat grootbanken dankzij hogere marges op spaarrentes scherpere hypotheekrentes kunnen bieden dan andere geldverstrekkers. Nu de grootbanken per 1 juni hun spaarrentes verhogen en er wellicht meer verhogingen volgen, zullen ze op termijn waarschijnlijk minder concurrerend kunnen zijn met hun hypotheekrente dan het afgelopen jaar.

Laat je geldverstrekker niet je toekomstplannen beperken
Als je na twintig keer overboden te zijn eindelijk een huis hebt kunnen kopen, zijn toekomstplannen vaak niet het eerste waar kopers mee bezig zijn. De hoogte van de hypotheekrente, de acceptatie van het hypotheekdossier en de snelheid waarmee de financier dit regelt, zijn dan het belangrijkst. Ook zaken zoals de nieuwe keuken en de verhuizing spelen een rol. Het leven verloopt echter niet altijd in een rechte lijn en veranderingen zijn gebruikelijk. Er zijn aanzienlijke verschillen in de mate waarin geldverstrekkers flexibel kunnen omgaan met deze wijzigingen. Minder flexibele aanbieders kunnen duurder uitpakken en in het ergste geval kunnen plannen zelfs niet worden gerealiseerd. Daarom is het belangrijk om als koper ook aandacht te besteden aan de voorwaarden die daarop van invloed kunnen zijn. We noemen er een aantal die veelvuldig door hypotheekadviseurs worden aangedragen.

Verhuisregeling en verhogingen
Als je een lage hypotheekrente hebt die nog lange tijd vaststaat, is het gunstig om deze mee te kunnen nemen naar een nieuwe woning. De kwaliteit van de verhuisregeling varieert echter sterk tussen aanbieders, waardoor dit niet altijd mogelijk is en je te maken kunt krijgen met een hogere hypotheekrente. Het verhogen van de hypotheek voor een verbouwing of verduurzaming is bij alle geldverstrekkers mogelijk, maar de opties voor verhogingen voor andere doeleinden (zoals schenken aan kinderen, aankoop van een camper, of aanvulling op pensioen) verschillen per aanbieder.

Live-events
Voor mensen die uit elkaar gaan, is een financier met ruime mogelijkheden belangrijk, zowel voor degene die de woning overneemt als voor de vertrekkende ex-partner. Iemand die in loondienst een huis koopt en daarna voor zichzelf begint, heeft baat bij een flexibele geldverstrekker voor toekomstige verstrekkingen. Automatische rentekorting bij een annuïteitenhypotheek, renteverlaging vanwege een hogere woningwaarde, boetevrij aflossen uit eigen middelen (bijvoorbeeld door een erfenis of na een goed jaar voor zelfstandigen) en de mogelijkheid tot verhuur bij tijdelijke uitzending naar het buitenland (‘diplomatenclausule’) zijn allemaal reële situaties waarin de flexibiliteit van de aanbieder een groot verschil maakt. Een iets hogere hypotheekrente kan dan uiteindelijk toch een goede keuze blijken. Daarnaast is het van belang dat aanbieders zelf zich ook bewust zijn van de mogelijke effecten van beperkingen in voorwaarden, en dat ze daar transparant over zijn naar klanten en hypotheekadviseurs.

Bron: De Hypotheekshop

GEEN REACTIES